Cyberangriperne blir stadig mer sofistikerte ved at de angriper skytjenester og bruker kryptering for å unngå å bli oppdaget. Dette gjør de i stand til å skjule at de har kontroll over viktige systemer. For å håndtere dette vil nå IT-sikkerhetsbransjen rette ytterligere fokus mot å utvikle systemer basert på kunstig intelligens og maskinlæring, skriver Cisco i sin årlige sikkerhetsrapport.Administrerende direktør for Cisco Norge, Sven Thaulow, mener det er viktig å passe på at utviklingen av sikkerhetssystemer skjer i takt med utviklingen av teknologiske nyvinninger.- Samtidig som utviklingen av tjenester som sensorteknologi og skytjenester stadig blir bedre og mer sofistikert, må vi være klare over sikkerhetsrisikoen dette innebærer. Nye tjenester betyr nye måter for angriperne å finne en vei inn i systemene på. Tar man i bruk ny teknologi og tingenes internett i for stor grad før man vet at man har et sikkerhetssystem som kan oppdage og stoppe angrepene, kan man sette seg selv og bedriften i stor fare, sier Thaulow i en melding.Bruken av kryptert data gjør at det har blitt vanskeligere å skille mellom godartet og ondsinnet kryptert trafikk ved overvåkning for å identifisere potensielle trusler – hele 50 prosent av all trafikk på nettet gjøres nå kryptert, ifølge Cisco.Cisco har observert en tredobling i bruken av kryptert nettverkstrafikk for å sende skadelig programvare over en periode på 12 måneder.