Tidligere etterretningssjef bekymret for digitale trusler

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen mener Norge risikerer flere angrep av typen Helse Sørøst ble utsatt for i januar.

Teknologi

– Debatten rundt digitale trusler er preget av naivitet, sier tidligere sjef for Etterretningstjenesten i Forsvaret, Kjell Grandhagen, i et intervju med Forsvarets Forum.I intervjuet uttrykker Grandhagen bekymring over at nasjonale interesser kan bli satt ut av spill ved at andre myndigheter igangsetter digitale angrep mot Norge. Han nevner hackerangrepet mot Helse Sørøst i januar som ett eksempel på typen av digitale trusler Norge kan bli utsatt for i årene fremover.– De største truslene i dag har gått fra å være konvensjonelle og analoge til å bli digitale. Det må vi tilpasse oss. Og det gjelder ikke bare Forsvaret. Da snakker vi om hele samfunnet. Vi må vi ta en helt fundamental diskusjon om hvordan vi skal beskytte oss digitalt. Hvis ikke, setter vi oss selv i fare, sier Grandhagen.Grandhagen etterlyser blant annet et digitalt grenseforsvar, men understreker at Forsvaret kun er en liten del av løsningen.– Vi er nødt til å etablere et nytt sett med virkemidler, og vi må ta en diskusjon rundt samfunnssikkerhet opp mot sider ved personvernet, sier han.(©NTB)

etterretningstjenesten
kjell grandhagen
Nyheter
Teknologi