I Kina klarer de seg fint uten Google og Facebook

I Kina klarer de seg fint uten Google og Facebook. Mange har kanskje ikke hørt om Google og Facebook en gang?