Kahoot!-kursen fosser frem mot børsnotering

Den 10. oktober går Kahoot! på børs med investor Jan Haudemann-Andersen som største aksjonær. Han har nå en papirgevinst på nesten 400 millioner kroner.

DRØMMETREFF: Jan Haudemann-Andersen har truffet blink med investeringen i Kahoot!. Nå eier han aksjer for 523 millioner kroner i spillselskapet. Foto: Ivan Kverme
Teknologi

Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! har vært et eventyr for investor Jan Haudemann-Andersen. Selskapet ble notert på OTC-listen i mai 2018 til 9,25 kroner, og i dag står kursen i 31 kroner – noe som gir en avkastning 235 prosent.

Haudemann-Andersen sitter på aksjer i Kahoot! for 523 millioner kroner og har en papirgevinst på om lag 378 millioner kroner.

Fra slutten av august har det vært godt driv i gråmarkedet, og kursen har steget fra 22 til 31 kroner. Den 10. oktober skal selskapet noteres på Merkur Market.

«Det var helt klart bruker­massen som fanget min interesse for selskapet. Da jeg gikk inn, hadde Kahoot! 500 millioner brukere som hadde brukt spillet de seneste 12 månedene», har Haudemann-Andersen tidligere uttalt til Finansavisen.

I dag prises Kahoot! til 3,3 milliarder kroner i gråmarkedet, tilsvarende 12,5 ganger bokført egenkapital.

På aksjonærlisten finner man også venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.

Sterk vekst

I en rykende fersk kvartalspresentasjon skriver Kahoot! at veksten er sterk i alle de geografiske områdene og segmentene. Fakturerte inntekter beløp seg til 2,3 millioner dollar i andre kvartal, som er en vekst på 15 prosent sammenlignet med første kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 2 millioner dollar, som viser at det er en lang vei til selskapet blir lønnsomt.

Ved utgangen av juli var kontantbeholdningen bokført til 24,7 millioner dollar, tilsvarende 221 millioner kroner.

KAHOOT!

(Mill. USD)2. kv./192. kv./18
Fakturerte inntekter2,30,6
Operasjonelle kostnader−3,4−2,2
EBITDA−2,0−1,9
Kontantbeholdning24,716,3
 

Ifølge investorpresentasjonen guider Kahoot! fakturerte inntekter på mellom 14 og 17,5 millioner dollar for 2019, med en tilhørende kostnadsbase på 10 millioner. Spillselskapet håper også på å få inn 150.000 betalende brukere innen utgangen av året.

To oppkjøp i boks

Hittil i år har Kahoot! kjøpt opp matteappen DragonBox og leseappen Poio. Transaksjonene ble sluttført i august, og prislappen samlet var på 23,7 millioner dollar. 

Kjøpene ble finansiert med 9,2 millioner dollar i kontanter og Kahoot!-aksjer for 14,6 millioner dollar.

Det er ventet at selskapene vil bidra med bruttoinntekter på 3 millioner dollar i 2019, mens kostnadene vil beløpe seg til 3,5 millioner dollar.

Skyhøye ambisjoner

Kahoot! har store ambisjoner og ønsker å ha en organisk operasjonell omsetning på over 50 millioner dollar i 2021, med en EBITDA-margin på over 40 prosent. Det betyr at spillselskapet blant annet må ha en halv million betalende brukere.

Hvis man inkluderer oppkjøpte selskaper, er målsettingen å omsette for 70 millioner dollar.

Det seneste året har Kahoot! hatt 14,4 millioner unike brukere, og det er blitt «hosted» 200 millioner quizer.

jan haudemann-andersen
aksjer
børsnotering
kahoot!
startsidenpromo
merkur market
Nyheter
Teknologi
Børs