Kahoot!-kursen til himmels

Kahoot! går bananas i gråmarkedet før torsdagens notering på Merkur Market. Siden slutten av august har aksjen steget 82 prosent.

DRØMMETREFF: Investor Jan Haudemann-Andersen eier Kahoot!-aksjer for 675 millioner kroner, hvorav over en halv milliard kroner er urealisert gevinst. Foto: Ivan Kverme
Teknologi

Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! blir torsdag denne uken notert på Merkur Market, og det er ikke snakk om en liten børsnotering.

Siden slutten av august har investorene kastet seg etter Kahoot!-aksjene, og kursen har bykset opp fra 22 til 39,5 kroner. Tirsdag steg aksjen 4,1 prosent og oppgangen fortsatte onsdag med et byks på over 5 prosent, som priser selskapets egenkapital til 4,9 milliarder kroner.

Investor Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med 13,9 prosent. Han eier Kahoot!-aksjer for tilsammen 675 millioner kroner, hvorav over en halv milliard kroner er urealisert gevinst.

Forrige uke solgte han seg ned i baneentreprenørkonsernet NRC Group, for blant annet å frigjøre kapital til børsnoteringen av Kahoot!.

«Det var helt klart bruker­massen som fanget min interesse for selskapet. Da jeg gikk inn, hadde Kahoot! 500 millioner brukere som hadde brukt spillet de seneste 12 månedene», har Haudemann-Andersen tidligere uttalt til Finansavisen.

På aksjonærlisten til spillselskapet finner man også venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.

Full krigskasse

I en investorpresentasjon fra september rapporterte Kahoot! om fakturerte inntekter på 2,3 millioner dollar i andre kvartal, som er en vekst på 15 prosent sammenlignet med første kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 2 millioner dollar. Ved utgangen av juli var kontantbeholdningen bokført til 24,7 millioner dollar, tilsvarende 221 millioner kroner.

Ifølge investorpresentasjonen guider Kahoot! fakturerte inntekter på mellom 14 og 17,5 millioner dollar for 2019, med en tilhørende kostnadsbase på 10 millioner. Spillselskapet håper også på å få inn 150.000 betalende brukere innen utgangen av året.

To oppkjøp i boks

Hittil i år har Kahoot! kjøpt opp matteappen DragonBox og leseappen Poio. Transaksjonene ble sluttført i august, og prislappen samlet var på 23,7 millioner dollar.

Kjøpene ble finansiert med 9,2 millioner dollar i kontanter og Kahoot!-aksjer for 14,6 millioner dollar.

Det er ventet at selskapene vil bidra med bruttoinntekter på 3 millioner dollar i 2019, mens kostnadene vil beløpe seg til 3,5 millioner dollar.

Høye ambisjoner

Kahoot! har store ambisjoner og ønsker å ha en organisk operasjonell omsetning på over 50 millioner dollar i 2021, med en EBITDA-margin på over 40 prosent. Det betyr at spillselskapet blant annet må ha en halv million betalende brukere.

Hvis man inkluderer oppkjøpte selskaper, er målsettingen å omsette for 70 millioner dollar.

Det seneste året har Kahoot! hatt 14,4 millioner unike brukere, og det er blitt «hosted» 200 millioner quizer.

kahoot!
kahoot
jan haudemann-andersen
børsnotering
merkur market
startsidenpromo
Nyheter
Teknologi
Helse
Børs