Vellykket børsnotering av Kahoot! – prises til over 5 milliarder kroner

MILEPÆL: Adm. direktør Åsmund Furuseth i Kahoot! ringer i børsbjella og feirer at selskapet er blitt notert på Merkur Market. Foto: Ivan Kverme

Kahoot! ble godt mottatt på Merkur Market og fortsatte himmelferden. Selskapet blir nå priset til over 5 milliarder kroner.

Torsdag morgen ble den spillbaserte læringsplattformen Kahoot! notert på Merkur Market og aksjen fortsatte oppover. Siste dag på OTC-listen sto kursen i 40 kroner, mens i formiddag ble aksjen handlet til 41,45 kroner. Det priser selskapets egenkapital til over 5 milliarder kroner.

– Hvorfor går dere på børs?

– Det er viktig for oss å likebehandle alle aksjonærene og vi har vært på OTC-listen en periode nå. For aksjonærene vil en børsnotering gjøre det lettere å handle i aksjen. Det vil også gi flere institusjonelle muligheten til å bli med på reisen, sier adm. direktør Åsmund Furuseth i Kahoot!.

I forbindelse med børsnoteringen er det ikke blitt utstedt noen nye aksjer og det er ventet at Kahoot! skal generere en positiv operasjonell kontantstrøm fra fjerde kvartal.

– Det gjør at vi ikke har et kapitalbehov for å finansiere den daglige driften. Som vi også tidligere har uttalt vil det bli aktuelt å gjøre flere oppkjøp i fremtiden, og da vil det være naturlig å se på mulighetene for å hente penger, sier Furuseth.

Kahoot! retter seg inn mot skolebrukerne, hjemmebrukerne og bedrifter. Sistnevnte segment skal selskapet ta betalt for.

– Vi skal gradvis få bedriftskundene til å betale og da må vi utvikle enda bedre løsninger, sier han.

Sterk eierside

Investor Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med 13,9 prosent. Han eier Kahoot!-aksjer for tilsammen 700 millioner kroner, hvorav rundt 550 millioner kroner er urealisert gevinst.

STORAKSJONÆR: Investor Jan Haudemann-Andersen eier Kahoot!-aksjer for 700 millioner kroner. Foto: Ivan Kverme

Forrige uke solgte han seg ned i baneentreprenørkonsernet NRC Group, for blant annet å frigjøre kapital til børsnoteringen av Kahoot!.

På aksjonærlisten til spillselskapet finner man også venturefondene Northzone og Creandum, Microsoft og Jan Petter Collier.

To oppkjøp i boks

Hittil i år har Kahoot! kjøpt opp matteappen DragonBox og leseappen Poio. Transaksjonene ble sluttført i august, og prislappen samlet var på 23,7 millioner dollar.

Kjøpene ble finansiert med 9,2 millioner dollar i kontanter og Kahoot!-aksjer for 14,6 millioner dollar.

Det er ventet at selskapene vil bidra med bruttoinntekter på 3 millioner dollar i 2019, mens kostnadene vil beløpe seg til 3,5 millioner dollar.


Les også