Thin Film justerer spleis etter reaksjoner fra aksjonærene

Thin Film justerer på forslaget om aksjespleis etter å ha mottatt betydelig antall kommentarer og reaksjoner fra aksjonærene.

UNDER MINSTE KURSKRAV: Thin Film Electronics vil gjennomføre en spleis av sine aksjer for å innfri Oslo Børs' vilkår. Her fra da selskapet ble notert på Oslo Børs i februar 2015. Foto: NTB Scanpix

Neste onsdag avholder Thin Film Electronics ekstraordinær generalforsamling.

På agendaen står blant annet en spleis av selskapets aksjer.

Opprinnelig har forslaget vært å vedta en aksjespleis i forholdet 150:1, som innebærer at 150 aksjer slås sammen til én aksje.

Det er blitt henvist til Oslo Børs' opptaksvilkår, som innebærer at minste kursverdi på aksjene skal være 1,00 kroner pr. noterte aksje, og at Thin Film-aksjen dagen før generalforsamlingsinnkallingen sluttet på 0,23 kroner.

Fra 150 til 20

Nå er forslaget imidlertid endret, som følge av «et betydelig antall kommentarer og reaksjoner» fra selskapets aksjonærer.

Thin Film forklarer at disse skal ha hatt problemer med det foreslåtte aksjespleisforholdet.

Det nye forslaget fra teknologiselskapets styre er dermed et aksjespleisforhold på 20:1, som betyr at 20 aksjer slås sammen til én aksje.

Generalforsamlingen avholdes 23. oktober klokken 12 i lokalene til Advokatfirmaet Ræder i Oslo.

Onsdag morgen koster Thin Film-aksjen 14 øre på Oslo Børs.