Nordic Semiconductor ser 1 milliard dollar

I 2014 passerte Nordic Semiconductor 1 milliard kroner i omsetning. I år vil den ligge rundt 290 millioner dollar. Nå skal konsernsjef Svenn-Tore Larsen levere 1 milliard dollar i omsetning i løpet av fem år.

JUBEL PÅ BØRS: Nordic Semiconductor steg kraftig etter at konsernsjef Svenn-Tore Larsen la frem kvartalstall og holdt kapitalmarkedsdag. Aksjekursen steg kraftig tirsdag ettermiddag. Foto: Adrian Nielsen
Teknologi

Nordic Semiconductor, et av de sterkeste IT-selskapene på Oslo Børs i 2019, innfridde forventningene i 3. kvartal med rekordhøye 82,2 millioner dollar i omsetning og et resultat etter skatt på 5,8 millioner dollar.

Utsiktene for de to neste kvartalene er svært gode
Svenn-Tore Larsen, konsernsjef i Niordic Semiconductor

Fem timer etter at Nordic Semiconductor slapp tallene for 3. kvartal, var det smekkfullt i konferansesalen i Vika da konsernsjef Svenn-Tore Larsen åpnet kapitalmarkedsdagen.

Nordic Semiconductor 3. kvartal

(Tall i USD)3. kv. 193. kv. 18
Omsetning82,278,7
Driftsresultat5,79,9
Resultat f. skatt7,19,9
Resultat e. skatt5,87,2

– Vi guidet på et sterkt et sterk 3. kvartal og leverte i henhold til forventningene. Samtidig er utsiktene for de to neste kvartalene svært gode, sier Larsen.

Selv om selskapet nå går inn i sesongmessig svakere kvartaler, øker også ordrereserven.

Mobil IoT blir viktig

Siden 2015 Nordic Semiconductor har investert 100 millioner dollar i Cellular IoT, som er selskapets forretningsområde for langdistanseprodukter og som kobles til mobilnettet. Denne delen av virksomheten bidro med litt over en halv millioner dollar i inntekter 3. kvartal.

Hovedtyngden, nærmere bestemt 62,2 millioner dollar, kom fra Bluetooth Low Energy etter en vekst på 14,6 prosent. Som ventet utviklet også selskapets proprietære produkter seg svakt, med et fall på 18,9 prosent til 22,8 millioner dollar.

Flere analytikere har uttalt at lykkes Nordic på det Cellular IoT-området, kan det løfte aksjekursen til et nytt nivå.

Under kapitalmarkedsdagen ble det også klart at selskapet forventer solide bidrag fra denne divisjonen de kommende årene, selv om selskapet opplever noen kortsiktige utfordringer og det tar litt lenger tid enn ventet før inntektene for alvor begynner å gi utslag på selskapets topplinje.

– Dessverre har ikke operatørene vært så modne som vi hadde håpet. I tillegg har vi hatt utfordringer med at sertifiseringsprosesser og kundeprosessene tar lenger enn ventet, sa Larsen.

Selskapet forventer derfor ikke lenger at inntektene fra langdistanseproduktene vil dekke kostnadene for denne delen av virksomheten i 2020

Jakter milliarden

Nordic Semiconductor ser nå muligheter for å nå en omsetning på én milliard dollar i løpet av fem år, mens selskapet ligger an til å klare opp mot 290 millioner dollar i 2019.

I Cellular IoT får vi ti ganger så mye betalt pr. enhet enn hva vi gjør på Bluetooth Low Energy
Svenn-Tore Larsen, konsernsjef i Nordic Semiconductor

Samtidig er selskapets ambisjon å nå en EBITDA-margin på 20 prosent på lang sikt.

– Vi er mer optimistiske enn noensinne på Cellular IoT, og for å nå det langsiktige målet skal vi klare en vekst på 20-30 prosent på Bluetooth og multiprotokollprodukter, og samtidig skal vi gradvis bygge opp Cellular IoT-divisjonen slik at den blir like stor som kortdistansevirksomheten, sier Larsen.

Basert på nye kunder, standardvekst og andre faktorer mener Larsen at selskapet har modeller og nok innsikt til at de kan gå ut med de langsiktige målene. 

– Det er alltid muligheter for at ting kan gå galt, men med en markedsandel på over 40 prosent og en vekst som ikke er svakere enn markedet vil Bluetooth Low Energy-inntektene ligge godt over 500 millioner dollar om fem år, sier Larsen, og fortsetter:

– I Cellular IoT får vi ti ganger så mye betalt pr. enhet enn hva vi gjør på Bluetooth Low Energy, da holder det med 10 prosent av Bluetooth-volumet for å være i mål.

Samtidig er selskapet klar over at verden kan utvikle seg i negativ retning, handelskrigen har allerede rystet industrien og sendt markedet ned godt over 10 prosent.

– Vi har sett at det lille sjokket som rammet oss mot slutten av 2018 og 1. kvartal har gjort at kundene har tilpasset seg. Vi har klart å vokse mens markedet har falt, sier Pål Elstad, finansdirektør i Nordic Semiconductor. 

Sterk vekst støttes også av eksterne analytikere som IHS. Analyseselskapet spår en vekst på 26 prosent de neste årene for Bluetooth Low Energy, der Nordic Semiconductor har en markedsandel på over 40 prosent, fra 2019 til 2023. Det vil si at markedet skal gå fra 642 millioner enheter til over 1,6 milliarder enheter i 2023.

Nær 10 milliarder

Nordic Semiconductor steg 5,8 prosent på Oslo Børs i går ettermiddag, og ble handlet på 53,45 kroner og en børsverdi på 9,4 milliarder kroner.

IT-selskapet sier de vil omsette for mellom 75 og 79 millioner dollar i 4. kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 22-30 prosent år mot år.

– Tallene de rapporterte var som ventet, mens guidingen på omsetningen lå høyere noe over konsensus og våre forventninger, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie.

– Høyere drifts– og kapitalkostnader enn ventet fremover vil svekke kontantstrømmen, men samtidig vil dette trolig utlignes av høyere vekst, legger Kongslie til.

Sparebank 1 Market kommer kun til å foreta mindre endringer i estimatene, kursmålet ligger på 55 kroner.