Schibsted har snudd skuta for markedsplassen Blocket i Sverige

Blocket skal være en av vekstmaskinene til Schibsted, men de seneste årene har selskapet slitt. Nå er utviklingen snudd og i tredje kvartal økte omsetningen med 7 prosent.

ØNSKER KONSOLIDERING: Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted ønsker å konsolidere markedsplasser i Sverige og Finland. Foto: NTB Scanpix
Teknologi

De seneste årene har den svenske markedsplassen Blocket vært et «problembarn» for Schibsted, med svak vekst og fallende marginer. Nå er utviklingen i ferd med å snu og i tredje kvartal økte omsetningen til Blocket med 7 prosent.

– Det er nesten en helt ny organisasjon på plass med ny ledelse. Vi har også gjort en rekke tiltak inn mot det profesjonelle bil-segmentet, som for eksempel lansering av nye produkter og bygging av relasjoner inn mot bilbransjen. For en stund tilbake lanserte faktisk bilbransjen i Sverige en alternativ tjeneste. Nå jobber vi mye tettere med bransjen og vi leverer konsepter som gir gode tilbakemeldinger, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted.

Selv om inntektene til Blocket økte, falt EBITDA-marginen fra 56 til 48 prosent, noe som skyldes større investeringer for å få opp veksten.

Fredag ettermiddag var Schibsteds A-aksje ned 1,35 prosent til 256,60 kroner. Siden nyttår har kursen falt litt over 11 prosent.

Finn-vekst

Konserntallene til Schibsted viste en omsetning på 4,6 milliarder kroner, opp 6 prosent fra i fjor, mens resultatet etter skatt endte på 402 millioner kroner.

Hvis man ekskluderer Adevintas virksomhet omsatte Schibsted for i overkant av 3 milliarder kroner, og hadde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ekskludert IFRS 16 på 457 millioner kroner.

Schibsted

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter4.6004.358
EBITDA*926865
Resultat før skatt640652
Resultat etter skatt402429

* Ekskludert IFRS 16

– Jevnt over er det et sterkt kvartal hvor vi ser økt vekst på markedsplassene våre. Finn.no hadde en tosifret vekst drevet av jobb- og bilvertikaler og displayannonser, samtidig som marginen ble bedret, sier Skogen Lund.

Kvartalets store skuffelse var søketjenesten Prisjakt, hvor inntektene falt med 4 prosent.

– Vi er skuffet over utviklingen til Prisjakt og det kom litt overraskende på oss. Det var spesielt elektronikk-kategorien som tynget og jeg håper vi greier å rette opp utviklingen så raskt som mulig, sier hun.

Tøft annonsemarked

Schibsted eier blant andre VG, Aftenposten, Aftonbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

– For media er det viktig for oss å øke antall abonnenter og det lykkes vi med. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at svikten i digitale annonseinntekter er krevende for oss, sier Skogen Lund.

I tredje kvartal falt de digitale annonseinntektene med 15 prosent, mens inntektene fra abonnement steg med 30 prosent.

– Annonsemarkedet er tøffere enn tidligere og det er et veldig sterkt prispress. Vi har prøvd å opprettholde prisene siden vi mener det er skadelig på lang sikt hvis alle dumper prisene. Det tror jeg vi har blitt straffet for, siden særlig VG taper andeler til TV og andre medier, sier hun.

Låneformidleren Lendos internasjonale ekspansjonskostnad ventes å påvirke Schibsteds EBITDA negativt med opptil 100 millioner kroner, noe som er i den øvre delen av den tidligere guidingen på mellom 70 og 100 millioner kroner.

Ønsker å konsolidere

I kvartalsrapporten skriver Schibsted at det ønsker å ha en årlig omsetningsvekst på mellom 8 og 12 prosent for markedsplassene på mellomlang til lang sikt. Innen medier har selskapet fortsatt ambisjoner om å holde en stabil EBITDA-margin.

Til Finansavisen påpeker konsernsjefen at belåningsgraden fortsatt er for lav og at det er noe selskapet er åpne om overfor investorene. Schibsted ønsker å ha en netto rentebærende gjeld på mellom en og tre ganger EBITDA.

– Vi ser mange spennende oppkjøps- og fusjonsmuligheter, men det tar alltid litt tid før slike prosesser materialiserer seg. Midlertidig løser vi «problemet» med et tilbakekjøpsprogram, som er blitt godt mottatt, sier Skogen Lund.

– I hvilke segmenter finner dere de mest spennende casene?

– For oss er det mest interessant å konsolidere markedsplasser i Sverige og Finland. Vi er også åpne for å vurdere andre alternativer og vurdere transaksjoner innen mediesegmentet, sier hun.

schibsted
Kristin Skogen Lund
aksjer
medier
vg
blocket
Nyheter
Teknologi
Børs