Atea fikk milliardkontrakt med departementene

DSS har fremforhandlet en ny rammeavtale på IKT-utstyr og -tjenester. Nå er Atea kvitt to rivaler og får milliardkontrakten alene.

NOEN HUNDRE MILLIONER: Atea Norge-sjef Michael Jacobs anslår at det kan bli noen hundre millioner kroner i tjenester dersom hele rammeavtalen blir utnyttet. Foto: Atea
Teknologi

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal kjøpe IKT-utstyr, digitale arbeidsplasser, datarom og konsulenttjenester for 1,1 milliarder kroner de neste fire årene.

Vurdert opp mot kontrakter inngått tidligere, ser vi at prisene har utviklet seg i positiv retning
Margot Vågdal, presseansvarlig i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

– Tre delkontrakter ble kunngjort i denne konkurransen og alle er tildelt Atea, sier Margot Vågdal, presseansvarlig i DSS.

Dumpet Atea-konkurrenter 

DSS har tidligere hatt en parallell rammeavtale om kjøp av IKT-utstyr med Atea, Core Services og Move. 

Vågdal viser til konkurransegrunnlaget der både pris og kvalitet viktig for DSS ved valg av leverandører til slike avtaler som nå er inngått med Atea. 

– For DSS var hovedformålet med denne anskaffelsen å dekke DSS’ og departementsfellesskapets behov for IKT-utstyr og tilknyttede tjenester i de neste årene, sier Vågdal.

I konkurransen trakk DSS også frem at det var et ønske om dedikerte leverandører som kunne bidra med kapasitet og kompetanse for å sikre at eksisterende og nye tjenester leveres til DSS' kunder.

MED PÅ RAMMEAVTALE: Atea er plukket ut til å levere IT-utstyr og -tjenester til 15 departementer, inkludert Finansdepartementet, samt regjeringsadvokaten og statsministerens kontor. Foto: Are Haram

– Hvordan opplever dere at prisene utvikler seg når dere ser på lignende avtaler fra tidligere år?

– Vurdert opp mot kontrakter inngått tidligere, ser vi at prisene har utviklet seg i positiv retning. Vi opplever en besparelse på noen områder, mens på andre områder er prisen mer lik kontrakter vi har inngått tidligere, sier Vågdal.

Øker på tjenester

Atea har ikke børsmeldt avtalen, siden den årlige, anslåtte verdien ligger under 350 millioner kroner.

Jeg vil anslå at det kan bli noen hundre millioner kroner i tjenester dersom hele rammeavtalen blir utnyttet
Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge

– I avtalen møtte vi sterk konkurranse fra mange ulike aktører. Vi vant allikevel alle tre avtalene fordi vi kan levere hele bredden, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge. 

– Staten er kompleks og krever et stort tjenesteapparat som kan levere på svært spesifikke områder, fortsetter Jacobs.

Gjennom totalt tre avtaler skal alle ansatte i 15 departementer, regjeringsadvokaten og statsministerens kontor få tilgang til bedre og sikrere digitale tjenester.

– Hva kan du si om fordelingen mellom tjenester og produkter?

– Det er definitt en mer strategisk avtale med mer konsulenttjenester enn det vi har levert til OSS tidligere. Jeg vil anslå at det kan bli noen hundre millioner kroner i tjenester dersom hele rammeavtalen blir utnyttet, sier Jacobs.

I rammeavtalene ligger løsninger som innebærer mer effektive, kostnadsbesparende og brukervennlige tjenester og utstyr. Det skal også medføre mindre administrasjon slik at DSS kan levere effektive og gode fellestjenester til sine brukere.

Tjente mindre i Norge

Da Atea la frem tall 18. oktober viste kvartalsrapporten en vekst på 2,4 prosent til 2,2 milliarder kroner i 3. kvartal og et fall i driftsresultatet på 6,6 prosent til 77 millioner kroner.

Ifølge rapporten var veksten i tjenestesalget godt, men fallende marginer fra produktsalg påvirket lønnsomheten i negativ retning. 

Norge er Atea-konsernets nest største marked (Sverige er størst) med 26 prosent av inntektene i kvartalet. De seneste kvartalene har IT-selskapet slitt med svakere etterspørsel i den norske hardware-divisjonen og varslet i kvartalsrapporten at de har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene. 

Som et resultat av dette forventer selskapet vekst i driftsresultatet i 4. kvartal og betydelig høyere driftsresultat i 2020.

atea
Michael Jacobs
Nyheter
Teknologi
Børs