Seadrill bruker «Tesla-teknologi» på riggene

Seadrill tar i bruk teknologi som benyttes i førerløse biler for å minimere risikoen for ulykker på sine borerigger.

BLIR SIKRERE: Allerede i november utstyres de første Seadrill-riggene med et nytt, avansert overvåkningssystem.  Foto: Seadrill
Teknologi

– En sikker rigg er en effektiv rigg, sier Henrik Michael Hansen, Seadrills Europa-direktør.

Om du mot formodning har vært om bord på en borerigg eller plattform, så vet du at det er steder du skal være forsiktig med å oppholde deg.

På boredekket på en rigg er den såkalte «røde sonen» det farligste området man kan være i. Her må imidlertid boremannskapet til stadighet inn og gjøre en jobb.

Normalt må personalet ha godkjennelse fra kontrollrommet for å bevege seg inn i dette området, og da med radiokontakt og visuell overvåkning eller ved at man blir utstyrt med sensorer.

VIL MINIMERE RISIKOEN: Henrik Michael Hansen, Seadrills Europa-sjef. Foto: SEADRILL

– Dette er ikke godt nok. Det er mulig å gjøre feil, og det er ofte der ulykkene skjer, sier Hansen.

Kunstig intelligens

Som en av verdens største offshore boreentreprenører tar derfor Seadrill grep og løfter sikkerheten opp på et høyere nivå.

Sammen med teknologiselskapet Marsden Group har riggselskapet utviklet en overvåkningsløsning ved hjelp av kunstig intelligens og såkalt LiDAR-teknologi. Systemet overvåker all bevegelse av utstyr og mannskap.

– Dette er neste generasjons sikkerhetssystem og den samme teknologien som benyttes i førerløse biler. Systemet kan avdekke folk og utstyr i bevegelse og gi boresjefen en advarsel om noen for eksempel befinner seg i feil sone, forklarer Seadrill-direktøren.

– I tidligere systemer har folk gjerne vært merket, men her blir hvem som helst fanget opp.

Installeres på 12 rigger

Prisen for systemet ligger på 750.000 dollar for en flyterigg og 500.000 dollar for en oppjekkbar rigg (jack-up). Og det er ikke langt unna å bli tatt i bruk.

Seadrill gjennomfører nå endelige tester, og i november installeres systemet på 12 av selskapets over 50 rigger. Planen er at samtlige rigger på sikt skal utstyres.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er primært sikkerhet. Det er sikkerheten som opptar oss og som driver dette 100 prosent. Det gir mer automatisering og mindre involvering av personell, sier Hansen.

Det neste steget for Seadrill blir å integrere det i riggenes kontrollsystemer slik at det automatisk kan stoppe utstyr og forhindre at det gjør skade på folk eller annet utstyr.

– Men teknologien har også muligheter ut over dette, sier Hansen.

– Kan det også spare dere for kostnader?

– Det er indirekte kostnadsbesparelser i dette ved at man har mer kontinuerlig drift og unngår reparasjoner, sier direktøren.

John Fredriksen er hovedaksjonær i Seadrill. Foto: Ivan Kverme

Vil la andre bruke det

Selv om Seadrill i første omgang skal benytte systemet selv, vil det være åpent for andre å implementere det.

– Dette er ikke noe vi holder for oss selv. Vi gjør det tilgjengelig for konkurrentene våre, sier Hansen, og legger til at de har opplevd interesse fra kunder og konkurrenter.

– Det har vært stor interesse for dette fra andre – blant fra et større oljeselskap, sier Seadrill-direktøren.

Seadrill

* Et av verdens største riggselskaper, etablert av John Fredriksen.

* Opererer en flåte på 55 borerigger og boreskip. Seadrill eier 35 av disse selv, mens resten driftes på vegne av Seadrill Partners, Seamex og Northern Driling.

* Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på rundt 1,8 milliarder kroner, samt på New York Stock Exchange. Fredriksen er største aksjonær med drøyt 30 prosent av aksjene.

Les om Seadrills Red zone management.

teknologi
seadrill
rigg
sikkerhet
norsk sokkel
flyterigg
jack up
Nyheter
Teknologi
Oljeservice
Børs