Pøser på med damer for å fjerne mannsdominansen

Gustav Line i Cordel mener IT-bransjen må kvitte seg med «gutta»-stemningen for å tiltrekke seg flere kvinner.

70/30: Cordel tar grep for å jevne ut mannsdominansen i selskapet. 10 av de 14 siste ansettelsene var kvinner. F.v. markedskonsulent Simen Gulestø, møtebooker Kaia Skistad, markedskoordinator Kjersti Edquist Johansen, controller Ulrikke Muggerud, teamleder Christina Johannessen og salgsdirektør Bjørn Kristian Bentzen. Foto: Cordel
Teknologi

Tidligere denne uken presenterte She Index en liste over likestillingen i Norges største børsnoterte selskaper.

Finans var blant bransjene som kom helskinnet ut av spørreundersøkelsen takket være sparebankene, mens Evry og Scibstedt utmerket seg i teknologi– og IT-sektoren.

I resten av IKT-bransjen er ståa imidlertid langt mindre oppløftende.

Under 30 prosent

Gjennomsnittlig kvinneandel i bransjen ligger på rundt 28 prosent og tilgangen på rekrutteringen er begrenset. Ifølge tall fra Samordna opptak er kun 24 prosent av søkerne til IKT-fag kvinner.

Samtidig var Netlight fjorårets meste lønnsomme unoterte konsulentselskap på Finansavisens liste over 500 største IT-selskaper også et av selskapene med høyest kvinneandel, med over 30 prosent.

Hvorvidt det er en korrelasjon mellom lønnsomhet og kvinneandeler er vanskelig å slå fast. Men ifølge Gustav Line, adm. direktør i teknologiselskapet Cordel, er større likestilling i teknologibedrifter helt avgjørende for å et godt arbeidsmiljø og å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Spesielt i en bransje hvor rekruttering er en av de største utfordringene.

– Den viktigste er at vi får flere mennesker å velge mellom slik at vi kan finne kandidaten som passer best for oss. Da får du et bedre arbeidsmiljø og et bedre samarbeidsmiljø, sier Line.

– Også menn ønsker mangfold og likestilling på arbeidsplassen, legger han til.

Han tok i fjor over som daglig leder i selskapet etter at private equity-aktøren Valedo Partners kom inn på eiersiden.

KREVER TILTAK: Gustav Line, adm. direktør i Cordel, mener man må satse mer på kvinner for å få et større rekrutteringsgrunnlag. Foto: Foto: Bård Gundersen

10 av 14 nyansatte kvinner

Av 14 nyansatte i selskapet det siste året var 10 kvinner, og selskapet sikter mot en kvinneandel på 50 prosent.

Spesielt tilgangen på kvinnelige utviklere er magert, men her mener Line det må veies opp med ansettelser på andre områder.

– Man må starte et sted. De to siste utviklerne vi har ansatt er kvinner, men det er bare 25 prosent av de ansatte som jobber med utvikling. Resten jobber på drift, teknisk og salg hvor det er flere å ta av, sier Line.

Han mener det er enkelte faktorer som må til for å lykkes med å tiltrekke seg kvinner:
At ledelsen uttrykker at mangfold er viktig og at det er et mål om høyere kvinneandel; at de inkluderes i kommunikasjonen og markedsføringen av selskapet, at stillingsannonser tilpasses begge kjønn og at kvinner og menn er med i ansettelsesprosessen.

I tillegg må man ifølge Line fjerne «gutta»-stemningen og ha en kjønnsnøytral omtale av kolleger.

Cordel Gruppen hadde i fjor en konsolidert omsetning på 136 millioner.

Selskapet forventer proforma omsetningvekst på 15 prosent til 160 millioner kroner i år og et driftsresultat før av– og nedskrivninger(EBITDA) på mellom 45 og 50 millioner.

– Bør man ikke ansette først og fremst basert på faglig kompetanse?

– Vi skal ikke ta inn kvinner for å ta inn kvinner, men om to har like kvalifikasjoner er jeg er for positiv diskriminering for å få flere av den du har minst av, sier han.

Cordel Norden

  • Forretningsideen er å støtte håndverksbedrifter med å automatisere manuelle prosesser.
  • System Konsult ble stiftet i 1987. Valedo Partners III ble majoritetseier i System Konsult og Bransjedata i 2017. Samme år fusjonerte System Konsult og Bransjedata til Cordel Norge og er datterselskap i Cordel Norden.
  • Etter en rekke oppkjøp forventer selskapet en konsolidert omsetning i år på 160 millioner kroner og en EBITDA på 45-50 millioner.
teknologi
kvinneandel
likestilling
Nyheter
Teknologi