– Godt rustet mot dataangrep

Norske myndigheter trapper opp kampen mot datakriminelle. Koordinering og deling av informasjon blir nøkkelen når Nasjonalt cybersikkerhetssenter åpner fredag.

SKJERPER KAMPEN MOT CYBERKRIMINALITET: Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), åpner sammen med to ministere Nasjonalt cybersikkerhetssenter fredag. Foto: NSM
Teknologi

Under store dataangrep de seneste årene har Norge sluppet billigere unna enn mange andre land.

– En mye brukt forklaring finner vi i god økonomi hos selskaper og forbrukere. Vi har nyere datamaskiner, vi har råd til original programvare og vi oppdaterer når vi skal, sier Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Fredag åpner Nilsen, sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Oslo havnelager.

Digitale sårbarheter

NCSC skal forebygge og bidra til å redusere digitale sårbarheter hos private og offentlige virksomheter. 

Ved hjelp av teknologiske hjelpemidler skal senteret blant annet avdekke digitale angrep.

Norge er absolutt i tetgruppen av land som har klart å iverksette viktige tiltak for å stå imot cybertrusler
Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

– Når alvorlige digitale angrep oppstår skal NCSC bistå virksomhetene og koordinere innsatsen for å redusere konsekvensene og gjenopprette sikker tilstand. På alle stadier skal NCSC sørge for at informasjon deles og at det samarbeides godt på tvers, sier Nilsen.

Ny sikkerhetslov, nasjonal strategi både for IKT og digital sikkerhetskompetanse, samt konkret rollefordeling hos politiet og sikkerhetsmyndighetene, har gitt tydeligere ansvarsplassering hos myndighetene.

– Vi ser en lignende utvikling også i andre land, men Norge er absolutt i tetgruppen av land som har klart å iverksette viktige tiltak for å stå imot cybertrusler, sier Nilsen, og fortsetter:

– Tilliten vi har til hverandre, til virksomheter og til offentlig sektor i Norge er et godt utgangspunkt for den nye sikkerhetsdimensjonen der privat-offentlig samarbeid er essensielt. 

Viktig samarbeid

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har som oppgave å legge til rette for og følge opp nasjonal digital sikkerhet på tvers av sektorer.

Som et av verdens mest digitaliserte land må vi også være blant de fremste til å beskytte oss
Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter er et eksempel på privat-offentlig samarbeid, der begge parter ser nytten av å jobbe sammen, av å dele informasjon seg imellom og med internasjonale partnere.

– Partene har samme utgangspunkt når det gjelder risikobilde og situasjonsforståelse. Det gjør at den totale kunnskapen om truslene vi står overfor blir best mulig, sier Nilsen.

NSM-direktøren mener jobben med å sikre digitale verdier hele tiden kan bli bedre.

– Som et av verdens mest digitaliserte land må vi også være blant de fremste til å beskytte oss. I det teknologiske våpenkappløpet er det viktig å komme i front. Digital sikkerhet har i alle land kommet så raskt på oss at det er mye å ta igjen.

Ser til Norge

For mange norske virksomheter er digital sikkerhet så nytt at det har skapt mange sårbarheter, blant annet er det stor kompetansemangel på feltet. 

Men vi ligger ikke dårlig an i forhold til andre land, ifølge Nilsen.

– Tiltakene norske myndigheter nå har innført for å holde tritt med den formidable teknologiske utviklingen er nyttige for å møte de digitale utfordringene vi står overfor, sier Nilsen, og fortsetter:

– Sammenlignet med veldig mange andre land vi vanligvis sammenligner oss med i Europa, kommer vi godt ut på mange områder, og mange ser til Norge for å lære. Gjennom deling av erfaringer blir vi enda bedre sikrere.