Litt svakere fra Webstep

Webstep fikk et resultat på 0,6 millioner kroner i tredje kvartal 2019, ned fra 5,9 millioner kroner ved samme korsvei året før.

Resultat per aksje ble 0,02 kroner, ned fra 0,22 kroner i fjor.

Resultat før skatt beløp seg til 0,8 millioner kroner, ned fra 7,6 millioner millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Drifsresultatet kom inn på 1,5 millioner kroner, ned fra 8,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Årets resultat fra driften ble noe påvirket av positive IFRS 16-effekter.

EBITDA kom inn på 4,1 millioner kroner i årets tredje kvartal, positivt påvirket med 1,7 millioner kroner av IFRS 16-effekter. I fjor ble EBITDA 8,9 millioner kroner.

Selskapet skriver at EBITDA ble negativt påvirket av bruk av underleverandør og kostnader relatert til vekstinitiativer.

Se presentasjonen live her fra kl. 08.00.

Omsetningen landet på 137,2 millioner kroner, en forsiktig nedgang på 138,1 millioner kroner ved samme korsvei året før.

Operasjonell kontantstrøm beløp seg til 36,0 millioner kroner i kvartalet, opp fra 1,3 milioner kroner i fjor. Mye av forskjellen relaterer seg til positive arbeidskapital-effekter.

Selskapet økte headcounten med 5,3 prosent til 407 ansatte i kvartalet.

«Webstep har en sterk posisjon i et attraktivt marked med stor etterspørsel. Noen av vekstinitiativene våre har begynt å gi resultater. Vi så fem prosent vekst i antall ansatte i tredje kvartal og forventer ytterligere vekst i inneværende kvartal», sier Websteps administrerende direktør, Arne Norheim, i en melding.

Hele rapporten

Presentasjonen