Svenske tilstander gir rådyr emisjon for Zwipe

Fingeravtrykksselskapet Zwipe henter 74 millioner, men 9,5 millioner forsvinner med én gang i form av kostnader til å hente inn egenkapitalen.

KOSTBARE EIERE André Løvestam må betale 8 prosent garantihonorar selv om selskapet gjør emisjon 20 prosent under børskurs og 65 prosent under noteringskursen fra januar i år. Forklaringen er at dette er normen blant selskapets svenske eiere. Foto: Iván Kverme
Teknologi

Garantistene blir rike, men Zwipe og selskapets aksjonærer blir igjen fattige når fingeravtrykksselskapet må i markedet for å hente penger. Hele 9,5 millioner kroner er prisen selskapet betaler for å hente 74 millioner kroner i ny egenkapital.

Emisjonskostnadene utgjør følgelig hele 12,8 prosent av emisjonsbeløpet.

Det meste av pengene forsvinner i honorar til investorene som garanterer for fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen. Det til tross for at emisjonskursen ble lagt nær 20 prosent under siste omsetningskurs og 65 prosent under børsnoteringskursen fra januar i år.

Det er en høy kostnad for å få inn penger i dagens marked
André Løvestam

Svenske tilstander

– Du har rett. Det er høye kostnader. De 9,5 millionene er knyttet til garantihonorar. I tillegg er det også honorar til finansiell rådgiver, Erik Penser Bank, og juridisk rådgiver samt arbeid med prospekt. I sum blir det det beløpet, sier adm. direktør André Løvestam i Zwipe.

– Hvorfor er garantihonoraret så høyt som 8 prosent?

– Det er ikke spesielt høyt i forhold til normen i Sverige når det gjelder garantier for fortrinnsrettede emisjoner. Det er en modell som ofte brukes i Sverige, og det er ganske normalt.

– Hvorfor bruker dere da normen i Sverige og ikke i Norge?

– Garantiene er hentet i Sverige med bakgrunn i at da vi gjorde børsnoteringen på Merkur Market var det hovedsakelig svenske investorer som gikk inn. Vi ser at forståelsen for denne bransjen er større i Sverige. Derfor har vi meldt at vi nå ser på muligheten for å notere oss i Stockholm.

– Hvordan skal du klare å skape avkastning for aksjonærene når 13 prosent av kapitalen dere tar inn forsvinner rett ut i kostnader?

– Det er en høy kostnad for å få inn penger i dagens marked, men vi adresserer et stort globalt marked og et segment som forventes å vokse kraftig og der vi er godt posisjonert til å ta en betydelig andel. Det langsiktige potensialet for Zwipe er intakt, og det forfølger vi. Gitt at det slår til burde det skape god verdiskapning for aksjonærene.

65 prosents kursfall

Zwipe driver med autentisering av en persons identitet gjennom bruk av fingeravtrykk i svært kompakte systemer som kan tilpasses blant annet kredittkort, ID-kort og smartkort.

Men kommersialiseringen via egenkapitalmarkedet er en tøff prosess. Allerede for flere år siden hadde selskapet en aksjekurs som var skyhøyt over dagens. Tilbake i 2014 var aksjekursen 80 kroner. Selskapet gikk på børs i januar til 20 kroner aksjen, og siste handledag før meldingen om emisjonen var kursen 8,45 kroner. Meldingen om at selskapet gjør emisjon til 7 kroner sendte kursen til 7,35 kroner på børsen.

Selskapet selv melder om at de i 2019 har gjort betydelige kommersielle og teknologiske fremskritt samt inngått samarbeid med Idemia gjennom en teknologisk plattform for fingeravtrykksbetaling.

Ti dollar pr. kort

Emisjonspengene skal gå til arbeidskapital for selskapet i forkant av oppskalering av teknologiplattformen.

Zwipe melder om at de strømlinjeformer produktene sine for å oppnå kostnadsbesparelser og redusert løpende underskudd.