Venter kraftig vekst før nyttår

Videokonferanseselskapet Huddly opererer med en helårsguiding som indikerer kraftig inntektsvekst nå i fjerde kvartal.

2013: Anders Eikenes (t.v.) og Stein Ove Eriksen etablerte Huddly i Oslo i 2013. Eriksen tok i august over rollen som adm. direktør etter Jonas Rinde. Foto: Sara Estiri
Teknologi

Huddly tapte 220.000 kroner på bunnlinjen i tredje kvartal, som er mindre enn de 2,6 millionene i minus fra kvartalet før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

Inntektene var på 42,7 millioner kroner, ned fra 44,7 millioner i andre kvartal.

I årets siste kvartal venter selskapet imidlertid betydelig økning på topplinjen. I tredjekvartalsrapporten oppgir selskapet en forventning om mellom 180 og 190 millioner i totale inntekter i 2019.

70 mill. før nyttår

Etter tredje kvartal er inntektene hittil i år på 120,9 millioner. I fjor var de på tilsammen 76,9 millioner.

Guidingen impliserer inntekter på opp mot 70 millioner i fjerde kvartal.

Vekstutsiktene er imidlertid noe innsnevret fra da Huddly presenterte tall for andre kvartal. Da var 2019-forventningen inntekter på mellom 170 og 210 millioner.

Huddly er registrert på det norske OTC-markedet. Selskapets aksje ble der senest handlet til en kurs på 36 kroner, som verdsetter videokonferanseselskapet til 425,2 millioner kroner.

Høyere fortjeneste

Bruttofortjenesten i tredje kvartal rapporteres til 54 prosent, opp fra 50 prosent kvartalet før.

Forventningen for helåret er at bruttofortjenesten forbedres vesentlig fra i fjor.

Huddly understreker imidlertid at den kan være volatil i kommende kvartaler.

Selskapets driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i tredje kvartal var på 9,6 millioner kroner, opp fra en ebitda på 6,8 millioner kvartalet før. For et år siden meldte Huddly om en ebitda på minus 10,0 millioner kroner.

AI-kamera

Huddly er selskapet bak Huddly Go, et videokonferansekamera som pakker mye teknologi i et lite kamerahus. Det første kameraet sikret selskapet avtaler med Google og Crestron Electronics.

Det nyere kameraet Huddly IQ går ett skritt videre og bruker AI-teknologi (kunstig intelligens) som selskapet har utviklet for å gjenkjenne hvor mange som til enhver tid er i konferanserommet og justerer seg deretter.

Det deler også data sikkert med ledelse, IT og eiendomsforvalter om hvordan møterommet brukes.

Huddly ble startet som Kubicam i 2013 av Anders Eikenes og Stein Ove Eriksen, begge med bakgrunn fra Tandberg og Cisco.

Her er rapporten fra selskapet.