Zwipe skal spare kostnader på 40 millioner

Skal spare kostnader på 40 millioner kroner.

SKAL SPARE PENGER: Zwipes konsernsjef André Løvestam. Foto: Henrik Charlsen

Styret i Zwipe har i dag besluttet å godkjenne ledelsens forslag til et effektiviseringsprogram, muliggjort av den strategiske samarbeidsavtalen med Idemia. Programmet vil fokusere selskapets aktiviteter, redusere personal- og driftsutgifter og muliggjøre underliggende årlige besparelser på over 40 millioner kroner.

Programmet forventes å bli implementert fullt ut i november 2019, og relaterte one-off kostnader vil bli inkludert i fjerde kvartal. Effektene forventes å være realisert fra første kvartal 2020.

Vi tror denne innovasjonen er en game changer og en katalysator for vekst i industrien, sier konsernsjef André Løvestam i en kommentar.

Mandag falt aksjen 1,5 prosent. Den siste måneden har aksjen falt 41,7 prosent, mens den er ned syv prosent den siste uken.