Fikk 9 mill. av Forskningsrådet

Mixmove får ni millioner kroner i støtte for å forske på hvordan AI skal gjøre logistikk grønnere.

IKKE OPTIMALT: Mixmove vil bruke AI til å effektiviser transportbransjen. På verdensbasis i dag kjører minst halvparten av alle godskjøretøy med halv last og mange av dem tomme. Foto: Schenker
Teknologi

Sammen med Elkem og Sintef Digital er programvareselskapet Mixmove blitt tildelt ni millioner kroner av Forskningsrådet.

Vi tror pakker kommer til å bevege seg gjennom terminaler som e-post beveger seg gjennom servere
Knut Ramstad, adm. direktør i Mixmove.

Forskningsprosjektet skal ta frem en ny og smartere løsning for frakt av gods.

– Målet er å utvikle selvlærende terminaler som hele tiden tar bedre og bedre beslutninger om hvordan gods må bevege seg i et logistikknettverk. Dermed kan ressursene utnyttes effektivt og miljøvennlig, sier Knut Ramstad, adm. direktør i Mixmove.

Jobber med de store

Selskapet utvikler digitale løsninger som kobler sammen systemer og hjelper selskaper å gå fra lokale operasjoner til fullstendige samarbeidsnettverk. Teknologien skal redusere karbonutslipp og løse opp i noen av de største effektivitetsproblemene i logistikkbransjen.

På verdensbasis i dag kjører minst halvparten av alle godskjøretøy med halv last og mange av dem tomme.

Mixmove jobber allerede med kunder som DHL, DB, Schenker, Kleine og DSV håndteres og selskapets teknologi håndterer cirka to millioner pakker i måneden.

– Vi tror på det fysiske internettet. Vi tror pakker kommer til å bevege seg gjennom terminaler som e-post beveger seg gjennom servere.

Med et forventet volum på 100 milliarder pakker i 2020 og 200 milliarder pakker i 2025, er det ikke all verdens av volum som styres av den norske programvaren. Foreløpig er ikke de store logistikkselskapene i mål med et felles nettverk.

– Vi opplever ikke at markedet er i mål med teknologien. Logistikkbransjen er satt opp slik at det optimaliserer min bedrift, ikke selve nettverket, sier Ramstad.

Verdt 75 mill.?

Det neste halvannet året skal Mixmove, Elkem og Sintef jobbe med å utvikle AI-modellene. Algoritmene skal valideres og prøves ut i full skala i Elkems forsyningskjeder og i det nettverket av 25 terminaler som benytter det eksisterende Mixmove-systemet i dag

– Jeg tror vi kan få modellene klare med disse midlene, men for å nå ut i et marked der det flyter av seg selv vil det kreve ytterligere kapital, sier Mixmove-sjefen.

En emisjon i 1. kvartal er nå under planlegging og selskapet jakter 10-15 millioner kroner til en prising på opp mot 75 millioner kroner.

Nyheter
Teknologi