Kahoot! guider rakettvekst for 2020

Kahoot! guider at inntektene i år vil vokse med mellom 100 og 150 prosent. – Tallene var «business as usual», sier Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets.

TRYKKER PÅ GASSPEDALEN: Adm. direktør Eilert Hanoa (t.v.) og produktsjef Åsmund Furuseth i Kahoot! omsatte for 5,3 millioner dollar i fjerde kvartal. Foto: Iván Kverme

Kahoot! skal rapportere fjerdekvartalstall 27. februar, men tirsdag morgen sendte selskapet ut et resultatvarsel.

– Tallene var «business as usual», men de var bedre enn ventet på antallet aktive og betalende brukere, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie.

Spillplattformens aktive brukere økte til 15,8 millioner i fjerde kvartal i fjor, opp fra 12,5 millioner i 2018. SpareBank 1 Markets lå inne med et estimat på 15,5 millioner aktive brukere.

– Økningen i antallet aktive brukere er høyere enn vårt fremtidige estimat på 10 prosent i året, som øker sannsynligheten for at Kahoot når vårt mål på antallet betalende, sier han.

På forhånd ventet Kongslie at Kahoot! ville ha 150.500 betalende brukere ved utgangen av fjerde kvartal. Det eksakte tallet kom inn på 152.000 betalende brukere. Business-segmentet har nå 78.000 brukere som betaler, mens tilsvarende tall for skole er 74.000.

Tirsdag falt aksjen 1,2 prosent til 68,70 kroner. Siden noteringen på Merkur Market i fjor høst er kursen opp 73 prosent.

Venter sterk vekst

I fjerde kvartal omsatte Kahoot! for 5,3 millioner dollar inkludert oppkjøpte Dragonbox og Poio, noe som tilsvarer 44 millioner kroner. Det gir en vekst på 216 prosent sammenlignet med i fjor.

Hvis man ekskluderer oppkjøp, kom Kahoot!s omsetning inn på 5 millioner dollar i fjerde kvartal, noe som gir en vekst på 202 prosent sammenlignet med i fjor. Bruker man tredje kvartal som sammenligningsgrunnlag, endte veksten på 54 prosent.

LØP OG KJØP: Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets har et kursmål på 100 kroner. Foto: Olav Gram Degnes

– På forhånd hadde vi ventet en organisk omsetning på 5,1 millioner dollar, så der er Kahoot! «spot on», sier analytikeren.

I resultatvarselet skrev selskapet at det forventer at omsetningen skal øke med mellom 100 og 150 prosent i år. Til sammenligning ligger Kongslie inne med et vekstestimat på 142 prosent i sin analyse.

Cash-positive

I fjerde kvartal gikk Kahoot! for første gang i pluss på driften, og selskapet hadde en kontantstrøm på 1,1 millioner dollar.

– Kahoot! tar i tillegg utviklingskostnadene over resultatregnskapet og er i en unik posisjon for å generere svært lønnsom vekst. Ved utgangen av året hadde selskapet 40,9 millioner dollar i kontanter, og det er skjønnheten med en bruttomargin på 90 prosent, sier SpareBank 1 Markets-analytikeren.

Tirsdag i forrige uke jekket han opp kursmålet på Kahoot! fra 60 til 100 kroner, samtidig som en kjøpsanbefaling ble opprettholdt.

Ifølge Kongslie må Kahoot! ha en omsetning på rundt 3 milliarder kroner med et tilhørende årsresultat på 929 millioner kroner i en moden fase for å forsvare et kursmål på 100 kroner – gitt en P/E-multippel på 15.

«I vår analyse er kursmålet riktignok basert på en EV/salg-multippel på 18,5 på 2022-estimater, noe som er på nivå med sammenlignbare vekstselskaper. Som jeg tidligere har sagt tror vi Kahoot! har et potensial til å bli neste Spotify, Uber, Netflix eller LinkedIn bare for utdanning. Investorene må se langt frem i tid», uttalte Kongslie til Finansavisen forrige lørdag.

Investor Jan Haudemann-Andersen er største aksjonær med i overkant av 17 millioner aksjer, priset til nesten 1,2 milliarder kroner basert på dagens kurs.