Nytt håp for bedre opsjonsordning

IKT-Norge-topp Heidi Austlid har høye forventninger til Iselin Nybø som ny næringsminister og at gründerpartiet Venstre gjør noe med opsjonsbeskatningen.

VIKTIG OGSÅ FOR VEKSTBEDRIFTER: IKT-Norge krever at Regjerningens nye næringsminister Iselin Nybø (V) gjør reglene for opsjonsbeskatning mer attraktiv, blant annet at ordningen utvides til å gjelde bedrifter med 50 ansatte. Foto: Audun Braastad
Teknologi

De seneste årene har beskatningen av opsjoner for oppstartsselskaper vært en viktig sak for oppstartsbedrifter og vekstselskaper i IT-næringen. De ønsker tilrettelegging for at gründere kan tilby ansatte aksjer i egen bedrift og dermed være attraktive for personer med spesialistkompetanse.

Det er de nye selskapene vi skal leve av fremover og styrket opsjonsordning er et av de viktigste tiltakene å komme i mål med
Heidi Austlid, IKT-Norge

Dagens ordning er blitt kritisert for sine begrensninger, blant annet at bedriftene ikke kan ha mer enn 12 ansatte og opsjonsfordelen pr. ansatt ligger på 1 million kroner.

Dekker ikke vekstbedrifter

Offentliggjøringen av Venstres Iselin Nybø som ny næringsminister gir håp om en mer vekstvennlig opsjonsbeskatning.

– Vi har store forventninger til at Iselin Nybø fra gründerpartiet Venstre tar på seg oppgaven med å styrke vilkårene for gründere og vekstbedrifter. Det er de nye selskapene vi skal leve av fremover, og styrket opsjonsordning er et av de viktigste tiltakene å komme i mål med, sier IKT-Norge-topp Heidi Austlid.

HÅPER PÅ TRYKK FRA VENSTRE: Heidi Austlid, adm. direktør i IKT-Norge, vil at gründerpartiet Venstre tar ansvar for en bedre opsjonsordning. Foto: IKT-Norge

Hun mener opsjonsordningen vi har i dag treffer ikke målgruppen, og mener endringene som kom i fjorårets statsbudsjett var små og myntet på de helt små selskapene.

– Det vi trenger nå er en opsjonsordning rettet mot vekstselskapene. Vi trenger en utvidelse til 50 ansatte og et større tak på verdien av opsjonene, sier Austlid.

– Iselin Nybø tar nå over arbeidet som Røe Isaksen la grunnlaget for. Endringene må komme i revidert nasjonalbudsjett for å gi den nye regjeringen troverdighet i opsjonssaken.

Austlid minner om at IT-næringen trenger gode rammebetingelser og en sterk næringspolitikk for å lykkes med digitalisering av hele Norge.

– Dette ansvaret må både næringsministeren og digitaliseringsministeren gripe, som et felles ansvar, sier hun.