Svakere enn ventet fra Adevinta

Adevinta leverte en EBITDA som var 13 millioner euro lavere enn analytikernes forventning i fjerde kvartal.

JAGER MARGINER: Adevinta hadde en EBITDA-margin på 28 prosent i 2019. På sikt er målet 40 prosent. Her representert ved konsernsjef Rolv Erik Ryssdal. Foto: NTB Scanpix

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

I fjerde kvartal fikk Adevinta et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 49,6 millioner euro, mot en forventning på 56 millioner euro ifølge konsensusestimater innhentet av Infront.

Det internasjonale rubrikkselskapet omsatte for 200 millioner euro kvartalet, som var bedre enn analytikernes forventning på 187 millioner euro. Til sammenligning var omsetningen på 172,6 millioner euro i tilsvarende periode i fjor.

EBITDA-marginen kom inn på 26 prosent i kvartalet og for 2019 som helhet var den på 28 prosent. Adevinta har selv guidet at det ønsker å løfte EBITDA-marginen til 40 prosent på sikt, som fortsatt er noe under nivået til andre internasjonale rubrikkselskaper.

– Vi avsluttet året med nok et godt kvartal. Etter et veldig sterkt tredjekvartalsresultat, fortsatte vi å levere sterk vekst i våre vertikaler, til tross for noe mer krevende makroforhold i flere av våre regioner. Annonsetrendene ble forbedret, riktignok på lavere vekstnivåer, i noen regioner som et resultat av suksessfulle initiativ implementert lokalt, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta.

Forbedret kontantstrøm

I fjerde kvartal tok selskapet nedskrivninger på 24,3 millioner euro, og resultat etter skatt kom inn på 10,1 millioner euro. I tilsvarende periode i fjor var underskuddet på 14,5 millioner euro.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at den operasjonelle kontantstrømmen ble forbedret med 2,8 gangern år-over-år.

Siden Adevinta ble skilt ut av Schibsted i april i fjor er aksjekursen opp 35 prosent til 119,8 kroner. Ifølge konsensusestimater innhentet av Bloomberg prises Adevinta til 52 ganger forventet inntjening i 2020 og 29 ganger EV/EBITDA.

«Mange ser på Adevinta som dyrt priset sammenlignet med liknende børsnoterte selskaper. Men det vokser mye raskere og 80 prosent av inntektene kommer fra to land, mens selskapet har forretning i til sammen 16 land», uttalte Arctic Securites-analytiker Henriette Trondsen nylig.

Adevinta

(Mill. euro)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter200,2172,6
EBITDA49,646,6
Resultat før skatt10,1-14,5
Resultat etter skatt3,7-29,2

Adevinta ASA

Internasjonalt rubrikkselskap med en portefølje bestående av digitale markedsplasser og produkter.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Rolv Erik Ryssdal.

Fikk nåværende selskapsform etter utskillelse fra Schibsted-konsernet og påfølgende notering på Oslo Børs april 2019.

Største aksjonær er Schibsted.