StrongPoint vil mer enn doble

LA FREM TALL: Konsernsjef Jacob Tveraabak i Strongpoint  Foto: Anders Horntvedt/Finansavisen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

StrongPoint offentliggjorde onsdag at de har ambisjon om å øke driftsinntektene til 2,5 milliarder kroner i 2025 med EBITDA-marginer på 13 til 15 prosent. I 2019 hadde selskapet en omsetning på 1,1 milliarder kroner og satt igjen med et driftsresultat før avskrivninger på 98,2 millioner kroner.

Selskapet rapporterte i fjerde kvartal driftsinntekter på 299,0 millioner, ned fra 307,9 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på 30,6 millioner, opp fra 22,5. IFRS-effekter utgjorde 6,3 millioner. Rapportert driftsresultat økte fra 12,3 til 17,5 millioner.

Vekststrategi

StrongPoint la frem en tretrinns tilnærming til geografisk ekspansjon og vekst. Denne omfatter:

* Utrulling av den komplette StrongPoint-porteføljen i nøkkelmarkeder som Norge, Sverige, Baltikum og Spania.

* Utrulling av utvalgte produkter i utvalgte markeder som Italia, Hellas, USA og Nederland.

* Gi tilbud om markedstilgangsplattform til globale teknologileverandører.

StrongPoint ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter299,0307,9
Driftsresultat17,512,3
Resultat før skatt13,75,9
Resultat etter skatt--

StrongPoint ASA

Utvikler og selger teknologiløsninger til e-handel og butikkdrift.

Har hovedkontor på Rælingen utenfor Lillestrøm.

Konsernsjef er Jacob Tveraabak, som tok over våren 2018.

Fikk nåværende selskapsform i 2015 etter at syv selskaper i PSI Group fusjonerte og fikk navnet StrongPoint.

Største aksjonærer er Holmen Spesialfond og Strømstangen AS.