Kitron stormer frem

Kitron-sjef Peter Nilsson varsler allerede nå også gode resultater i 2020.

LA FREM TALL: Konsernsjef Peter Nilsson i Kitron. Foto: Kitron

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Kitron økte driftsinntektene med 20 prosent til 889 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Av dette utgjorde den organiske veksten, utenom oppkjøpet av API Technologies' EMS-divisjon, åtte prosent.

Dette medførte et driftsresultat på 54,2 millioner kroner, opp 12 millioner fra samme periode året før, mens resultatet før skatt økte fem millioner til 44,4 millioner.

Kitron rapporterte samtidig en kraftig økning i ordrereserven på 41 prosent til 1,9 milliarder kroner. Utenom API-kjøpet var veksten fortsatt solide 29 prosent.

Varsler godt 2020

- Vi fortsatte å øke vår topplinje og driftsmargin i 2019. Vi tok også viktige strategiske skritt for å styrke vårt tilbud i USA og Kina, samtidig som vi etablerte en sterk tilstedeværelse i Polen. Jeg er også glad for at vi gradvis reduserer varebeholdningen og forbedrer nøkkeltallene knyttet til arbeidskapital. Når vi nå beveger oss inn i 2020, er vi trygge på at Kitron er rigget for nok et godt år, sier konsensjef Peter Nilsson.

Kitron

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter888,8738,6
Driftsresultat54,242,3
Resultat før skatt44,439,6
Resultat etter skatt34,027,7

Kitron 

  • Norsk selskap innen produksjon av elektronikk med hovedkontor på Billingstad i Asker.Konsernsjef er Peter Nilsson.
  • Grunnlagt i Arendal på 1960-tallet.
  • Største aksjonær er Egil Dahl gjennom Velven Gård.