Mangel på endringskultur i bedriftene

Mellomledere i fire av ti norske bedrifter tror ikke selskapet har evner til å gjennomføre en digital omstilling.

DIGITALT LAGARBEID: Norgessjef Jan Roald Carlsen i DXC Technology sier det er avgjørende å ha de ansatte med på laget, så de forstår hvorfor endringene er nødvendige.   Foto: DXC Technology
Teknologi

Fire av ti beslutningstagere i norske bedrifter mener toppledelsen mangler de forutsetningene som skal til for å lykkes med en digital omstilling, forteller en ny undersøkelse gjennomført av et av verdens største IT-konsulentselskaper for digitalisering, DXC Technology.

48 prosent mente også at selskapet de jobber i mangler organisasjonsstruktur for å overhodet klare et digitalt skifte.

Alvorlig 

– Dette er oppsiktsvekkende tall, og noe de som er opptatt av norsk næringsliv bør ta på alvor, sier Jan Ronald Carlsen i DXC Technology Norge.

– Bedrifter der ledelsen fortsatt ikke har forstått poenget med digital transformasjon vil bli utkonkurrert av internasjonale selskaper forstår hva kundene ønsker og har evne til å endre seg.

Hele 63 prosent av lederne i undersøkelsen sier selskapet er på utkikk etter å ansette nye digitale hoder.

– Konkurransen om hodene hardner stadig til i dette markedet. Det er et positivt trekk at de nå erkjenner at de mangler kompetansen som trengs. Men toget gå nå, fastslår Carlsen.

Mangler endringskultur

Til forskjell fra de ansatte hadde topplederne i undersøkelsen et langt mer optimistisk bilde av situasjonen.

84 prosent av selskapene jobber med en digital strategi, selv om bare 47 prosent har implementert den ennå.

Carlsen mener kontrasten til de ansattes mer pessimistiske innstilling ofte skyldes dårlig informasjonsarbeid nedover i organisasjonen.

– Ofte vet de ansatte lite om ledelsens strategier, men det er ekstremt viktig å ha de ansatte med på laget hele veien. For å akseptere endringsprosesser må de ha forståelse for hvorfor det er nødvendig, sier Carlsen.

– I dag driver de ansatte og digitaliserer seg selv med sosiale medier, nye apper og enklere banktjenester, og så føler de ofte at bedriften ikke har samme fokus, både når det gjelder arbeidsplassen og hvordan de går ut i markedet.

Digitalt misbruk

Carlsen har også noen betenkeligheter med hele begrepet «digitalisering», som han mener mange misbruker i dag, når det i realiteten bare handler om god gammeldags «omstilling».

– Det er veldig mye fokus på at dette er en så revolusjonerende teknologi, med så mange nye muligheter som vi er nødt til å ta i bruk. Men det er jo ikke noe nytt at bedrifter må endre seg for å overleve som følge av teknologiutvikling og endringer i markedet.

– Omstilling er noe vi alltid har drevet med. Jeg tror det kan være fruktbart for mange bedrifter å bare se på det som det: En omstilling de er nødt til å gå gjennom, fordi man ikke kan fortsette med seilskuter når alle andre går over til dampskip.

DXC Technology

  • Globalt, amerikansk IT-selskap som er en av verdens største uavhengige leverandører av konsultasjon, IT- og digitaliseringstjenester til næringslivet, med rundt 170.000 mennesker over hele verden.
  • Stiftet i 2017 som en spin-off av Hewlett Packards Enterprise Service-divisjon.
  • Hadde på ved utskillelsen årlige inntekter på rundt 25 milliarder dollar.
  • Har kontorer i rundt 70 land, og en norsk avdeling med rundt 350 ansatte.
Nyheter
Teknologi