Teknolog-barna får teknologiforbud

Hva er det topplederne i Google og Apple vet som gjør at de ikke tør å la egne barn bruke produktene sine?

SKRU AV NÅ: Alphabet-sjef Sundar Pichai (bildet), Bill Gates og mange andre toppledere i IT-industrien setter strenge regler for mobilbruk og skjermtid for sine egne barn. Foto: NTB Scanpix
Teknologi

Hva er likheten mellom Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Sundar Pichai (Google) og Evan Spiegel (Snapchat)?

Det åpenbare svaret at samtlige har tjent seg steinrike takket være de skjermbaserte produktene som nå fyller de tusen hjem og arbeidsplasser.

Mindre kjent er det at alle disse, og en rekke andre toppledere i IT-industrien, er svært tilbakeholdne med teknologibruk hos sine egne barn.

Strengt på hjemmebane

Bill Gates' barn fikk ikke mobiltelefoner før de var 14 år. Steve Jobs' barn hadde streng regulering på teknologibruk hjemme, og fikk forbud mot å bruke iPad da far lanserte den for resten av verden. 

Hjemme hos Snapchat-sjef Evan Spiegel og kona Miranda Kerr må barna klare seg med bare 1,5 timer skjermtid – i uken.

Googles Sundar Pichai fortalte New York Times at hans 11 år gamle sønn ikke har mobiltelefon i det hele tatt, og at de dessuten har flyttet TV-en ut av stuen for å begrense bruken. Også nåværende Apple-sjef Tom Cook og Microsoft-sjef Satya Naella har vært kritiske til teknologibruk hos barn.

Syk av skjermtid

Foreldre har lenge hatt mistanke om at skjermtid ikke er bra for barna. Men selv om frykten for varig firkantede øyne langt på vei er avkreftet, tyder mer og mer forskning at smarttelefonsamfunnet har en dypere psykologisk virkning på både unge og gamle.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler å begrense skjermtiden til kun én time for barn under fem år.

Det er ikke påvist noen klar korrelasjon mellom skjermtid og mentale helseplager, men derimot har flere studier sett en klar økning i risikoen for depresjon hos unge ved bruk av sosiale medier.

Foreldre klager også over både fysiske og psykiske plager etter mye skjermtid i skolen. 

Mange skoler i mindre privilegerte strøk blir også anklaget for å bruke skjermene ikke bare som et hjelpemiddel for læreren, men stadig oftere som en erstatning på grunn av kronisk mangel på kompetanse.

Fri lek hos elitebarna

På de mer kostbare barneskolene i Silicon Valley, derimot, er det en nærmest slående mangel på teknologiske verktøy i undervisningen.

Tavle, kritt, HB-blyant og papir er fortsatt de dominerende læringsverktøyene. De ser heller ikke ut til å være spesielt opptatt av å lære kidsa koding, men fokuserer i stedet på fag som stimulerer til å lære samarbeidsevner og respekt. Man forsøker å trigge elevenes kreativitet ved å la dem bygge ting eller holde klassetimer i trehus. På høyere trinn gis det ofte undervisning på forskjellige språk. Målet er at barna skal komme ut som engasjerte, selvstendige og velbalanserte ungdommer med de beste forutsetninger for lykkes på universitet og videre i livet.

«Det er en interessant tanke at hvis Steve Jobs' barn hadde gått på skolen og blitt tilbudt en iPad i dag, så ville de sannsynligvis vært blant de ytterst få som takker nei», skriver forfatterne av boken «Screen Schooled» som kom ut i USA i fjor.

microsoft
snapchat
Google
alphabet
bill gates
steve jobs
sundar pichai
barn
mobiltelefon
Nyheter
Teknologi