Asetek varsler inntektsfall

Asetek spår lavere inntekter, og tror på bedre marginer, men som følge av coronaviruset vil de ikke spå om resultatene.

LA FREM TALL: André Sloth Eriksen, har lagt frem regnskaper for fjerde kvartal. Foto: Iván Kverme

Asetek leverte 4. kvartalsresultater i tråd med tidligere varslet, men rapporterer nå om at de forventer et fall i inntektene på mellom fem og ti prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Likevel forventer de at fortjenestemarginen vil øke slik at selskapet vil rapportere positivt resultat før skatt.

Usikkerheten rundt coronaviruset gjør at Asetek avstår fra å gi prognoser for fremtidig resultat.

Svakere tall

Asetek rapporterte for fjerde kvartal en nedgang i inntektene fra 16,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2018 til 15,7 millioner dollar i 2019. Bruttomarginen økte fra 42 til 43 prosent, mens justert driftsresultat før avskrivninger endte på 2,6 millioner dollar, hvilket var på linje med året før.

For året sett under ett endte 2019 med 54,3 millioner i inntekter og justert driftsresultat før avskrivninger på 6,2 millioner dollar. Samme tall året før var på henholdsvis 67,3 og 9,4 millioner dollar.

Asetek

(Mill. USD)4. kv. 20194. kv. 2018
Driftsinntekter15,716,5
Driftsresultat1,21,2
Resultat før skatt0,81,2
Nettoresultat−1,10,9