Underskuddet vokser for Idex

Idex Biometrics tapte mer penger i fjerde kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Stan Swearingen i IDEX Biometrics. Foto: Iván Kverme

Idex Biometrics satt igjen med et underskudd før skatt på 87,1 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er ned fra et tap på 63,9 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene vokste fra 0,4 til 0,7 millioner kroner.

Selskapet melder også at de nå har utpekt Vincent Graziani som ny adm. direktør i selskapet med effekt fra 27. februar.

Han erstatter Stan Swearingen, som selv ytret ønske om å kun fokusere på strategi og avansert teknologi i selskapet, som nå går over til full kommersiell drift.

IDEX Biometrics 

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter0,70,4
Driftsresultat-86,8-63,1
Resultat før skatt-87,1-63,9
Resultat etter skatt-85,2-63,4

IDEX Biometrics 

  • Teknologiselskap som utvikler sensorer for elektronisk lesing av fingeravtrykk.
  • Har hovedkontor i Oslo.
  • Adm. dir. er Stan Swearingen.
  • Største aksjonær er den britiske investoren Robert Keith, Rune Sundvall med familie og den sveitsiske banken UBS.