Kahoot! tredoblet inntektene

Kahoot-sjef Eilert Hanoa rapporterer kraftig vekst, og nærmer seg positive resultater.

LA FREM TALL: Adm. direktør Eilert Hanoa i Kahoot la frem regnskaper for 4. kvartal. Foto: Ingunn Strand

Kahoot økte inntektene sine samlede inntekter fra 1,7 til 5,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2019. Dette inkluderer oppkjøpte virksomheter. Netto inntekter økte fra 0,8 til 4,0 millioner dollar, mens inntektene for hele året ble nær firedoblet til 8,8 millioner dollar.

Kahoot hadde 170.000 betalende brukere i fjerde kvartal, og nådde 1,2 milliarder deltagere fordelt på 210 millioner spill fordelt på 15,8 millioner ulike konti. Dette tilsvarte vekst på henholdsvis 16, 22 og 26 prosent fra året før.

Nærmere pluss

Resultatene er fortsatt negative i Kahoot, men driftsresultatet før avskrivninger økte fra minus 2,1 millioner dollar i fjerde kvartal 2018 til minus 1,2 millioenr dollar i samme kvartal i fjor. Kontantstrømmen fra drift var positiv med 1,2 millioner dollar, en økning på 0,6 millioner dollar fra kvartalet før. For året under ett var kontantstrømmen negativ med 2,7 millioner dollar.

Kahoot hadde ved utgangen av fjoråret 1,1 millioner dollar i abonnementsinntekter, mens Dragonbox School hadde 0,1 millioner dollar. Dette tilsvarer årlige abonnementsinntekter på 14,4 millioner dollar.

Kvartalsrapporten

Kahoot

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter4,00,8
Driftsresultat-2,7-
Resultat før skatt-2,9-
Resultat etter skatt--