Kurshavari i Nordic Nanovector

Nordic Nanovector-aksjen raser ned over 21 prosent på dårlige kvartalstall.

TRENGER PENGER: Nordic Nanovector er fullfinansiert ut 2020, men trenger å hente kapital for å finansiere kommersialisering. Her representert ved finansdirektør Tone Kvåle (t.v) og IR-kontakt Malene Brondberg. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard

Torsdag morgen la bioteknologiselskapet Nordic Nanovector frem regnskapstall for fjerde kvartal. Det var knyttet spenning til både fremdriften i PARADIGME-studien og kapitalbehov.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det opprettholder målet om å fullføre pasientinnrulleringen til PARADIGME-studien i løpet av andre halvår. Selskapet har nå innrullert 47 pasienter i Paradigme fase 2b-studie med Betalutin. 

– De lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2 basert på én enkelt behandling med Betalutin gir styret og ledelsen trygghet for produktkandidatens potensial til å bli et viktig behandlingsalternativ for pasienter med non -Hodgkins lymfom (NHL), sier styreleder Jan H. Egberts i en kommentar.

Da børsen åpnet stupte aksjen ned over 21 prosent til 17,94 kroner. Den seneste uken er dermed aksjen ned 36 prosent. 

Trenger penger

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Nordic Nanovector en kontantbeholdning på 471 millioner kroner, etter en kapitalinnhenting på 243 millioner kroner i oktober i fjor.

– Vi er fullfinansiert ut 2020 og vil kunne fullføre alle de kliniske studiene selskapet jobber med. Når vi skal kommersialisere, vil vi trenge mer kapital, sa finansdirektør Tone Kvåle under selskapets kvartalspresentasjon.

I fjerde kvartal hadde Nordic Nanovector en operasjonell kontantstrøm på minus 100,5 millioner kroner. Resultatet etter skatt kom inn på minus 137,6 millioner kroner, mot 88,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at adm. direktør Eduardo Bravo gikk av med umiddelbar virkning. Han er midlertidig erstattet av teknologidirektør Lars Nieba.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Nordic Nanovector 

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat-139,3-96,3
Resultat før skatt-137,6-88,5
Resultat etter skatt-137,9-88,7

Nordic Nanovector

  • Bioteknologiselskap med hovedkontor på Kjelsås i Oslo. Selskapets hovedprodukt er Betalutin, som utvikles for å kunne behandle kreftformen Non-Hodgkins lymfom.
  • Største aksjonær er venturekapitalselskapet HealthCap, Folketrygdefondet og øyelege Ole Morten Halvorsen.