Benyttet sine 4,1 millioner opsjoner i Funcom

Teknologi

Ledere og innsidere i Funcom benytte mandag seg av 4,1 millioner opsjoner og kjøpte aksjer til en snittkurs på 13,1 kroner. 

Etter dette er totalt utestående antallet opsjoner på 2,22 millioner hvorav 2,15 har en høyere kjøpskurs enn tilbudet fra Tencent.

De som benyttet seg av sine aksjeopsjoner mandag var; Rui Casais, Christian Olsthoorn, Stian Drageset, Erling Ellingsen og Ole Schreiner, 

Hele børsmeldingen

Tencent har lagt inn frivillig bud på alle aksjene i Funcom til kurs 17 kroner pr. aksje og tilbudet gikk formelt ut til aksjonærene 20. februar. Budet står frem til 16. mars 2020 kl. 16:30.

funcom
tencent
Nyheter
Teknologi
Spill
Børs