Sysco økte topplinjen med 36 prosent

IT-konsulentselskapet Sysco økte inntektene med 36 prosent i fjor. Et svensk oppkjøp senket lønnsomheten.

BIDRAR MED DIGITALISERINGEN: Sysco fikk to store avtaler i løpet av 2019 som involverte Statnett. Foto: Trond Isaksen

Sysco endte 2019 med en omsetning på 385 millioner kroner, det vil si en økning på 36 prosent fra 2018. Samtidig falt resultat etter skatt fra 17,9 til 13,6 millioner kroner.

– Vi har prioritert omsetningsvekst foran resultatvekst i 2019, og det gjelder også for 2020, sier konsernsjef Dagfinn Ringås.

Et av høydepunktene i 2019 var da Sysco for et halvt år siden, sammen med Basefarm, vant en avtale på 130 millioner kroner med Statnett-eide Elhub fordelt på fem år. Sysco fikk også en større rammeavtale på utleie av konsulenter til Statnett.

Store på energi

Sysco har historisk sett vært en av Oracles viktigste partnere i Norge, men de seneste årene har konsulentselskapet fått stadig flere oppdrag på teknologi med Microsoft Azure, Google Cloud og Kafka.

I 2018 startet Sysco en offensiv for bli et av Nordens ledende IT-konsulentselskaper innen energisektoren, og med PE-selskapet Credo Partners i rygg ble de for to år siden majoritetseier i danske Basecare. I september i fjor overtok Sysco aksjemajoriteten i det svenske IT-selskapet Upsys.

Ifølge Ringås jakter Sysco kritisk størrelse for å være en relevant nordisk aktør. I 2019 har selskapets strategi vært å vinne markedsandeler for deretter å ha et bredere grunnlag for å forbedre EBITDA både i kroner og prosent.

Den viktigste driveren av negative resultatutviklingen skyldes bevisste investeringer og restrukturering av Upsys, ifølge selskapet.

Satser på produkt

Med en sterk posisjon som både Oracle- og Microsoft-partner, er Sysco blant et utvalg IT-leverandører globalt som har erfaring med å koble sammen Oracle databaser i Oracle-skyen med IT-løsninger som er på Microsofts skyplattform Azure.

GIKK FOR VEKST: Dagfinn Ringås, adm. direktør i Sysco, leverte kraftig omsetningsvekst i 2019. Foto: Sysco

Denne kompetansen har selskapet nå produktifisert under navnet Interconnect, noe som ble mulig da Microsoft og Oracle inngikk et samarbeid i 2019 der de ble enige om å åpne for å koble sammen sine ulike datasentre.

Ifølge Sysco gjør samarbeidet mellom IT-gigantene det mulig å sette opp en mer moderne, skybasert IT-arkitektur som gir en plattform for nye og innovative tjenester. 

– Våre største kunder innen energi og i andre bransjer, vil spare millionbeløp årlig ved å ta i bruk Interconnect, sier Ringås.

Ringås peker på kraftig reduksjon av lisenskostnader til support av Oracle-databaser, halverte driftskostnader på tjenester som kan skrus av om natten. Gammeldagse driftsløsninger med høy kapitalbinding og uforutsigbare kostnader kan erstattes av moderne maskinvare og infrastruktur.

Sysco

(Mill. kr.)20192018
Driftsinntekter385282,5
Driftsresultat19,523,1
Resultat f. skatt17,923,9
Resultat e. skatt13,617,9
  • Leverer drift, utvikling og konsulenttjenester samt løsninger basert på teknologi fra selskaper som Oracle og Microsoft.
  • 230 ansatte fordelt på åtte kontorer i Norge, Sverige og Danmark.
  • Største aksjonær er Credo Partners, resten er fordelt på gründere, ansatte og lokale investorer.