Klar for coronaoppkjøp

Børsnoterte Norbit driftes videre med videomøter, hjemmekontor og smittevernrestriksjoner. Men lenger frem ser også selskapet muligheten for gode oppkjøp.

TRENGER VAREFLYT OVER GRENSENE: – Vi er avhengige av å få varer ut til kundene og å få komponenter inn. Så å si alt av komponenter blir importert, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i Norbit.  Foto: Anders Horntvedt

TRONDHEIM: – Vi er alltid på jakt etter nye muligheter. Vi er godt kapitalisert og har en solid balanse. Det er naturlig for oss å se etter oppkjøpsmuligheter, også i urolige tider, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i elektronikkprodusenten Norbit.

Selskapet gikk på børs i juni 2019, og nå er selskapet for andre gang kandidat til Eksportprisen.

3 kjappe spørsmål

* Hvorfor bør dere vinne eksportprisen?

– Vi har høy eksportandel, fremgang i internasjonale markeder med nyskapende teknologi og høy grad av verdiskapning i Norge. Ut fra tildelingskriteriene forstår jeg at vi er en kandidat.

* Hvilken nytte har dere av de statlige eksportvirkemidlene?

– Deler av Norbit ble etablert med støtte fra det tidligere Distriktenes Utbyggingsfond. Vi har fortsatt et veldig godt samarbeid med Innovasjon Norge. Skattefunn er en effektiv ordning som har vært bra for oss.

* Hvordan påvirkes dere av coronaviruset?

– Vi lytter til myndighetene og gjør løpende vurderinger. Vi har innført restriksjoner relatert til reiser og møter. Vi gjør alt vi kan for å holde hjulene i gang. Med lokal produksjon i Norge og gode sikkerhetslager på av komponenter har vi til nå lyktes godt med det.

Coronakrisen har påvirket Norbit i form av reiserestriksjoner, bruk av hjemmekontor og videomøter.

Selskapet har sin utviklingsavdeling i Trondheim, samt fabrikker på Røros og i Selbu, som ligger henholdsvis 20 og 7 mil sørøst for Trondheim. 

Med disse fabrikkene konkurrerer selskapet med andre kontraktsprodusenter som Simpro, Hapro, Kitron og Embron, som tidligere het Norautron.

– Enn så lenge har vi full drift på fabrikkene, men med strikte retningslinjer med tanke på smittereduserende tiltak. 

Eksportprisen 2020

  • GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedrift.
  • Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.
  • Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.
  • Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer: Eksportandel, lønnsomhet (stamina over tid), innovasjon av produkt og/eller marked samt verdiskaping i Norge.
  • Selve prisen var planlagt delt ut på Eksportkonferansen 26. mars 2020. Konferansen er blitt kansellert på grunn av coronapandemien, men prisen deles likevel ut.

– Er produksjonen like høy som tidligere?

– Enn så lenge holder vi hjulene i gang. Vi er veldig glade for myndighetenes signaler om at vareflyten skal fortsette. Vi er avhengige av å få varer ut til kundene og å få komponenter inn. Så å si alt av komponenter blir importert. 

– Hvilke problemer har dere støtt på?

– Enn så lenge har ting gått greit, men vi følger veldig nøye hva som skjer, sier han.

Det ligger i DNAet vårt å fokusere på mulighetene i enhver situasjon
Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i Norbit

– Det ligger i DNAet vårt

Når støvet har lagt seg fra krisen, regner også Weisethaunet med at det vil dukke gode opp, kommersielle muligheter.

– Det ligger i DNAet vårt å se på mulighetene i enhver situasjon. Vi har ambisjoner om både organisk og strategisk vekst. Ser vi fem år frem, skal vi være vesentlig større enn i dag, sier han.

– Du ser for deg at det blir mange billige selskaper de kommende årene?

– Pris er én ting. En annen ting er kultur. Hvis vi skal lykkes med oppkjøp må vi være trygge på at vi får kulturell match. Vi kan teknologi og er ledende innenfor de nisjene vi satser, å ha de rette folkene er alt.

Nominerte i 2020

HvemHva
Borregaard

Bioraffineri basert på tømmer

GE Healthcare

Legemiddelprodusent

Highsoft

Teknologiselskap med diagramverktøy

Hofseth International

Oppdrett og foredling av laks

Brunvoll

Thrustere og fremdrift for skip

Norbit

Produksjon av elektronikk

– Never waste a good crisis, er det noe som heter?

– Jeg vil ikke bruke en slik formulering nå. Men vi var godt kapitalisert da vi gikk inn i denne krisen, og det er vi fortsatt. Det er og blir en fordel.

Mini-Kongsberg

Finansavisen har tidligere sammenlignet Norbit med teknologi- og forsvarsselskapet Kongsberg Gruppen, som har omsatt for mellom 15 og 17 milliarder kroner de seneste årene.

– Jeg kan forstå sammenligningen. Både vi og Kongsberg Gruppen leverer høyteknologi til kunder over hele verden, sier han.

Weisethaunet beskriver at konsernet har tre ben å stå på. I to av disse har de egne produkter som selges under eget varemerke. Det ene leverer enheter for sikker trådløs kommunikasjon mot en del anvendelser til lastebiler. Det andre er er drevet av sonarer som blant annet brukes til å kartlegge havbunnen.

I tillegg til disse to feltene der Norbit selger egenutviklet teknologi, utvikler og produserer selskapet også elektronikk på kontrakt for andre industrielle nøkkelkunder.

Speider etter utviklingsmiljøer

– Hvilke oppkjøpsobjekter ser du etter?

– Når det gjelder strategisk vekst, så ser vi primært etter selskaper som passer inn i segmentene der vi tar produkter helt ut i sluttmarkedet. Vi er interessert i utviklingsmiljøer som jobber med skalerbarhet og markedsdrevet utvikling.

– Ser dere også utenfor Norge?

– Ja, som et globalt selskap ser vi både i og utenfor Norge, men jeg kan ikke si så mye mer, svarer han.

Pr. i dag har Norbit datterselskaper og kontorer i 12 land, i Europa, Asia og Amerika. De fleste av dem er salgs- og servicekontorer, men i Ungarn driver konsernet også teknologiutvikling. Produksjon foregår imidlertid kun i Norge.

Fra 20 til 15 kroner

Siden børsnoteringen har en investering i Norbit-aksjen vært dårlig butikk.

Norbit-aksjen var verdt 20,79 kroner da selskapet ble tatt opp på Oslo børs i juni. Før de store børsfallene den første uken i mars lå prisen på rundt 18 kroner. 

Tirsdag formiddag var kursen litt mer enn 15 kroner.

– Jeg kommenterer ikke prisen på aksjen. Det får analytikere og investorer ta seg av. Det jeg kan si, er at markedet viser interesse for selskapet og forretningsmodellen. Jeg opplever at både investorer og analytikere forstår selskapet.

Tre analytikere følger aksjen løpende: Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities, Kenneth Sivertsen i Pareto og Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets.

– Var det et godt og heldig grep for selskapet å gå på børs?

– Jeg opplever at det var riktig beslutning for å understøtte den videre veksten, ja. Vi er et solid teknologiselskap. Det oppleves godt å ha en sterk balanse, og vi ser mye spennende fremover, sier han.

Noen investorer og analytikere utfordrer på hvorfor selskapet driver sin kontraktsproduksjon når det har gode marginer på egne produkter.

– Svaret på det er at kontraktsproduksjonen gir oss mye verdifull erfaring. Mye av kontraktsproduksjonen går til kjøretøymarkedet. Det er en bransje med veldig høye kvalitetskrav.

NORBIT 

  • Industrikonsern som leverer produkter, systemer og løsninger basert på elektronikk. Leverer til kunder innen maritim, transport, samt forskning og utvikling.
  • Har hovedkontor i Trondheim.
  • Konsernsjef er Per Jørgen Wiesethaunet.
  • Største aksjonær er Steffen Kirknes gjennom selskapet VFH Invest.

Norbit

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter186128
Driftsresultat2819
Resultat før skatt3111
Resultat etter skatt257

– Vurderer du å skille ut og selge produksjonskapasiteten?

– Vi er veldig fornøyd med den strukturen vi har i dag. Vi driver egen teknologiutvikling og produksjon, og har koblet det til et globalt markedsapparat. Det gir oss mulighet for å innovere i hele verdikjeden, svarer han.