Atea vil også droppe utbyttet

Viser til vesentlige endringer i markedsforholdene.

INTET UTBYTTE LIKEVEL: Finansdirektør Robert Giori (t.v.) og konsernsjef Steinar Sønsteby i Atea. Foto: Iván Kverme

Store endringer i markedsforholdene gjør at også Atea trekker forslaget om utbytte for 2019.

IT-gigantens styre foreslo opprinnelig et utbytte på 6,50 kroner for 2019, fordelt på to utbetalinger på 3,25 kroner hver i mai og november 2020.

Siden forslaget forelå i februar er de globale markedsforholdene blitt vesentlig endret som følge av utbredelsen av coronaviruset, forklarer Atea nå.

«Betydelig usikkerhet»

Selskapet opplyser at det nå er betydelig usikkerhet rundt hvor lenge coronaviruspandemien vil vare og hvilken effekt denne vil ha for selskapets resultater.

Styret vil dermed ikke lenger foreslå for Ateas ordinære generalforsamling at det utbetales noe utbytte. Det blir altså ingen utbytteutbetaling i mai, presiseres det.

I stedet vil styret foreslå at det gis fullmakt til å dele ut et utbytte på et senere tidspunkt.

Atea avholder ordinær generalforsamling for sine aksjonærer onsdag 22. april. Innkallingen er publisert i dag, tirsdag 17. mars,