Håper å nå milliarden i år

I løpet av 2020 håper Kongsberg Satellite Services å omsette for en milliard kroner. Foreløpig har selskapet merket lite til coronakrisen.

I VINDEN: Adm. direktør Rolf Skatteboe i Kongsberg Satellitte Services, KSAT, har stor tro på norsk romindustri. Her avbildet ved en av de nye antennene i antenneparken på slettene utenfor Punta Arenas i Chile.  Foto: NTB Scanpix
Teknologi

– Vi er litt heldige for en satellitt som er skutt opp snurrer jo. I dag er vi ikke påvirket av coronakrisen, såfremt vi får holdt folk på jobb. Vi vil kanskje merke det på ordreinngangen og omsetningen senere i år, men foreløpig har vi ikke sett noen effekt, sier Rolf Skatteboe, adm. direktør i Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Det Tromsø-baserte selskapet leverer tjenester knyttet til satellittoperasjoner og satellittdata, der også jordobservasjonstjenester som å lokalisere skip, havis og oljesøl utgjør en del av porteføljen. Kongsberg Defence & Aerospace og Space Norway eier hver sin halvdel, sistnevnte er igjen eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi representerer et område i vekst, der Norge har bygget seg opp fra å være nesten ikke-eksisterende til å bli verdensledende.
Rolf Skatteboe, KSAT

– Vi hadde først aktivitet i Tromsø og på Svalbard, nå har vi 24 plasseringer globalt og 200 antenner, inklusive Arktis på Svalbard og Troll i Antarktis. Vi bruker å si at vi går i de norske polfarernes fotspor, forteller Skatteboe.

Tre kjappe spørsmål

* Hvorfor bør dere vinne eksportprisen?

- Innen vårt område har en norsk bedrift bygd seg opp fra ingenting til verdensledende. I en bransje i enorm endring og vekst, lykkes å justere, innovere og investere til rett tid, og dermed vunnet store markeds­andeler i et helt nytt og raskt voksende globalt superkommersielt markedssegment.

* Hvor stor nytte har dere av de statlige garantiordningene for eksport?

- Vi har ikke benyttet noen av dem, men det som er viktig for oss er norske myndigheters engasjement mot det europeiske romprogrammet Copernicus.

* Hvordan påvirkes dere av coronaviruset?

- I dag er vi ikke påvirket av coronakrisen, såfremt vi får holdt folk på jobb. Vi vil kanskje merke det på ordreinngangen i fremtiden, men foreløpig har vi ikke sett noen effekt,

Vekstplaner

KSAT ble startet allerede for 50 år siden, da som Tromsø telemetristasjon. I 2002 oppstod dagens versjon av selskapet, og den gang var det 40 ansatte og en omsetning på 80 millioner kroner. Nå er det rundt 250 ansatte, og i fjor endte omsetningen på 928 millioner kroner.

– Vi budsjetterer med en omsetning på én milliard i år, sier KSAT-sjefen.

Omtrent 93-94 prosent av inntektene stammer fra utlandet. Blant kundene er selskaper som NASA, NOAA, europeiske værtjenester og SpaceX. I Norge kjøper for eksempel Kystverket og diverse oljeselskaper tjenester av KSAT, men hjemmemarkedet utgjør en liten del av totalen.

Eksportprisen 2020

  • GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedrift.
  • Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.
  • Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.
  • Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer: Eksportandel, lønnsomhet (stamina over tid), innovasjon av produkt og/eller marked samt verdiskaping i Norge.
  • Selve prisen var planlagt delt ut på Eksportkonferansen 26. mars 2020. Konferansen er blitt kansellert på grunn av coronapandemien, men prisen deles likevel ut.

– Vi har vært en eksportbedrift fra dag én. Vi begynte med rundt 85 prosent eksport, og deretter har eksportgraden steget, forteller Skatteboe.

Stort potensial

Han tror ikke det er så kjent at Norge har en såpass stor romindustri. Totalt omsetter denne delen av næringslivet cirka 7,5 milliarder kroner. Og KSAT har er en av de ledende i bransjen, også internasjonalt.

– Vi har vokst til å bli verdens største når det gjelder satellittoperasjoner, der vi har rundt 60-65 prosent av verdensmarkedet. Det er litt flere aktører innen jordobservasjonstjenester, der er vi ikke like store, sier Skatteboe.

Nominerte i 2020

HvemHva
Borregaard

Bioraffineri basert på tømmer

GE Healthcare

Legemiddelprodusent

Highsoft

Teknologiselskap med diagramverktøy

Hofseth International

Oppdrett og foredling av laks

Brunvoll

Thrustere og fremdrift for skip

Norbit

Produksjon av elektronikk

Kongsberg Satellite ServicesSatellitt-tjenester

– Vi representerer et område i vekst, der Norge har bygget seg opp fra å være nesten ikke-eksisterende til å bli verdensledende. Det er cirka 1.500 satellitter som flyr, og rundt 5.000 som er blitt skutt opp siden tidenes morgen. Det er planlagt skutt opp rundt 1.000 nye satellitter per år, dette er et område der Norge absolutt kan gjøre seg gjeldende, mener han.

Kongsberg Satellite Services (KSAT)

Leverandør av tjenester knyttet til operasjon av satellitter, mottak av satellittdata, samt tjenester knyttet havovervåking for klima, miljø og sikkerhet.

Tromsø-basert med cirka 250 ansatte. 

Omsatte for cirka 928 millioner kroner i 2019.