Sparebank 1-analytiker: – Det finnes trygge havner i IT-sektoren

Coronakrisen har rammet IT-aksjene på Oslo Børs hardt. Nå er det motsykliske selskaper, sterk balanse og aksjer eksponert mot digitalisering som gjelder.

EN KANDIDAT: Sverre Hurum leder rundt 1.500 Bouvet-ansatte og er en kandidat til å klare seg bra på børs gjennom børsuroen, ifølge Sparebank 1 Markets og Arctic Securities. Foto: Siv Dolmen

Idex, minus 62,5 prosent, Next Biometrics minus 50,8 prosent, Crayon minus 49,2 prosent, Asetek minus 42,1 prosent og Nordic Semiconductor minus 42,0 prosent.

De seneste 30 dagene er blant de verste på Oslo Børs noensinne og heller ikke teknologiselskapene ble skånet fra markedsuroen med fallende oljepris og coronafrykt.

Generelt klarer selskaper med et digitalt produkt de kan kapitalisere på seg bedre. De slipper også unna leverandørproblemer
Henriette Trondsen, Arctic Securities

Digitalisering frister

Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets mener investorene nå bør se etter selskaper hvor de underliggende markedsdriverne er uendret eller bedre som følge av nedturen, hvor inntjeningen er relativt motsyklisk eller selskaper der kostnadsbasen er fleksibel og de som ikke har noe gjeld.

Blant selskapene Kongslie følger treffer blant annet Kahoot, Crayon og Bouvet på ett eller flere av kriteriene.

– Er deler av IT-sektoren bedre rustet enn andre med tanke på den uroen som er i markedet nå?

– Absolutt, sier Kongslie.

Han deler gjerne sektoren i to: De som er eksponert mot digitalisering og de som er «special cases», det vil si at de lever sitt eget liv litt uavhengig av hverandre.

– Personlig foretrekker jeg selskapene som er eksponert mot digitalisering. De kjennetegnes ved både et underliggende marked i vekst, sterke drivere uavhengig av resesjon og at de som regel godt kapitaliserte, sier Kongslie.

Han trekker frem IT-konsulentselskapet Bouvet som et eksempel på selskaper som treffer på alle disse kriteriene.

Med volatiliteten i dagens marked er Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsens råd å holde seg til defensive aksjer med en sterk nok balanse til å fortsette driften i dagens situasjon.

– Generelt klarer selskaper med et digitalt produkt de kan kapitalisere på seg bedre. De slipper også unna leverandørproblemer, sier Trondsen.

Telenor blant de beste

Med et kursfall på under seks prosent de seneste 30 dagene er Telenor en av de sterkeste aksjene på Oslo Børs. Trondsen tror selskapet kan takle makroøkonomiske endringer på medium sikt bedre enn selskaper i andre bransjer.

– Det så man også i forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009. Telenor har en sterk balanse og har heller ingen problemer med å betale utbytte, sier Arctic-analytikeren.

– Enn så lenge har coronakrisen kun vart i en kortere periode, så kanskje vil man se større endringer på sikt. I Spania har totaltrafikken økt med 40 prosent siden utbruddet, med taletid opp 50 prosent og bruken av mobildata opp 25 prosent, sier hun.

Henriette Trondsen. Foto: Aleksander Ragnvaldsen

Hun legger også til at man må huske på at effekter fra coronakrisen i et land vil avhenge av andelen husstander med hjemmenett versus bruken av mobilnett.

– På sikt kan nok coronauroen føre til at flere vil ha raskere fastnett hjemme, eventuelt at folk oppretter kundeavtale på fastnett hjemme. I markeder der fastnett er mindre vanlig, vil man potensielt kunne se en økning i trafikken på mobilnett, sier Trondsen.

Hun frykter at Telenors asiatiske virksomheter kan bli noe hardere rammet, men man har sett at coronakrisen har begynt å avta i enkelte markeder.

– Der er det en hyppigere kjøpsfrekvens på å fylle på data eller tale i fysiske butikker. Dersom disse stenges kan det få noe effekt hvis ikke kundene kjøper gjennom Telenors digitale løsninger. Noen av disse butikkene er derimot samlokalisert med matbutikker, så sannsynligheten for at blir stengt ned er ikke så stor.

Selv om valutaendringene vil treffe ulikt for Telenor sine datterselskaper vil kronesvekkelsen gi en positiv total effekt på Telenor sine rapporterte resultater, ifølge Trondsens beregninger.

– Hvis Corona-krisen vedvarer kan dette påvirke Telenors leverandørkjede og dermed utsette utrullingen av 5G-nettverk. Per i dag er ikke dette noe problem. Dagens nettverk er robust og det er ikke noe problem, sier Arctic-analytikeren.

Krevende med prising

Kongslie mener det er veldig vanskelig å si noe om prisingen av teknologiaksjer etter urolighetene den seneste tiden.

Rentene er lave og det er flere strukturelle drivere i sektoren som gir grunnlag for god vekst i fremtiden
Henriette Trondsen, Arctic Securities

Henriette Trondsen sier teknologisektoren påvirkes av sterke trender og hun tror sektoren vil være en strukturell vinner på sikt.

– Det er stor spredning i verdsettelse og flere av selskapene har vært priset høyere enn børsen på grunn av forventning om fremtidig vekst og dermed truffet hardt. Rentene er lave og det er flere strukturelle drivere i sektoren som gir grunnlag for god vekst i fremtiden, sier hun.

Trondsen mener at både Nordic Semiconductor og Kahoot, pluss Telenor, er attraktive på dagens kurser.

– Nordic Semiconductor er priset langt under historisk prising og jeg tror dagens coronasituasjon nå er diskontert i kursen, sier Arctic-analytikeren.

– Flere har vært bekymret for Nordics første kvartal, men selskapet bekreftet i forrige uke at disse står selv etter at flere semiconductor-selskap, som Microchip, Qorvo, Skyworks, NXP og Dialog, varslet svak guiding for årets tre første måneder, sier Trondsen.

Hun er trygg på selskapets balanse og ordrebok.

– Det er flere potensielle opsjoner som ikke ligger i markedsforventningene, som for eksempel at de kan bli brukt i en potensiell sporingsbrikke fra Apple, sier Trondsen.

I likhet med Kongslie er Trondsen positiv til Kahoot.

– Det er åpenbart at fjernundervisningsproduktet som Kahoot tilbyr får økt etterspørsel i disse karantenetidene, sier hun.

I tillegg kan kronesvekkelsen den seneste tiden påvirke resultatene til en del IT-selskaper.

– I tillegg til Telenor gjelder det Adevinta, Nordic Semiconductor og Atea. Sistnevnte har jeg derimot en nøytral anbefaling på, da det er stor usikkerhet rundt estimatene.

Penger på bok

I likhet med Trondsen er Kongslie i Sparebank 1 Markets positiv til Kahoot og Crayon.

– Kahoot bør være relativt upåvirket at det som skjer, ettersom de leverer en programvare som tjeneste i skyen til skoler og bedrifter og hvor 95 prosent av salget er automatisert. I tillegg har selskapet kommet til en skala som gjør at de har positiv fri kontantstrøm i tillegg til at selskapet sitter med 41 millioner dollar i netto kontanter.

Selskapet har mellom 60 og 65 prosent av inntekten på 3–5 års kontrakter, de har lite gjeld, negativ arbeidskapital og en kapitalkostnad som ikke skalerer med veksten.
Petter Kongslie, Sparebank 1 Markets

Han ser for seg at Kahoot kommer styrket ut av coronakrisen med en krigskasse til å kjøpe innhold fra eiere som sliter mer med skalerbarhet.

Petter Kongslie. Foto: Olav Gram Degnes

Når det gjelder Crayon, mener Kongslie aksjen har falt ufortjent mye blant annet på grunn av store endringer på aksjonærlisten.

– Selskapet har mellom 60 og 65 prosent av inntekten på 3–5 års kontrakter, de har lite gjeld, negativ arbeidskapital og en kapitalkostnad som ikke skalerer med veksten. I tillegg har de en stor del av driften utenfor Norden, som med svekket norsk krone gir en mye høyere nåverdi. I dag får man den delen av konsernet gratis, sier han.

Styr unna

Svak balanse, fastlåste kostnader, syklisk inntjening og høy gjeld er lite attraktivt i dagens marked.

– Det kan bli problematisk å gå inn i denne nedturen med mye gjeld når vi ennå ikke vet de endelige effektene av etterspørselssjokket, sier Kongslie.

– Jeg ville holdt meg unna mindre teknologiselskap med en svak balanse, det er en rekke mindre teknologiselskap som trenger penger i dagens marked, sier Trondsen, og fortsetter:

– Ellers vil selskaper som har eksponering mot reiseindustrien, for eksempel innen mobil reklame, føle dagens situasjon sterkt.