TietoEVRY utsetter generalforsamlingen

Ønsker å bevare ansattes og aksjonærenes sikkerhet.

UTSETTER: TietoEVRY under børsnoteringen. Foto: Iván Kverme

TietoEVRY skulle opprinnelig ha generalforsamlingen 26. mars 2020. Nå velger selskapet å utsette generalforsamlingen etter coronavirus-pandemien. Bakgrunnen skal være et ønske om å bevare ansattes og aksjonærenes sikkerhet.

Generalforsamlingen flyttes til slutten av april. Selskapet kartlegger aksjonærenes mulighet til å delta på generalforsamlingen via webcast, i tillegg til å bruke et stemmesystem levert av selskapet.

Hittil i år har TietoEVRY-aksjen falt 22,8 prosent, mens den er opp 6,5 prosent den siste uken.