Tror kundene vil klare seg

Tromsø-baserte Dualog har foreløpig ikke merket noen effekt av coronakrisen, og adm. direktør Morten Lind-Olsen spår ytterligere omsetningsvekst for selskapet i år.

STORE INTERNASJONALE KUNDER: Adm. direktør Morten Lind-Olsen i Dualog i Tromsø, som er kandidat til Eksportprisen i 2020. Foto: Dualog

– Vår forretningsmodell er abonnementsbasert, og foreløpig har vi ikke sett noen negativ effekt. Tallene viser så langt ingen tegn til coronakrise, sier Dualog-sjef Morten Lind-Olsen.

Han leder det Tromsø-baserte selskapet, som utvikler og leverer digitale løsninger til shippingaktører for kommunikasjonen mellom skip og land. Dualog ble startet allerede i 1994, og er ifølge Lind-Olsen et «voksent IT-selskap».

– Kundene våre er innen shipping, og vi tror shipping vil komme seg gjennom coronakrisen på en grei måte. På et tidspunkt skal varer transporteres, og jeg tror de fleste av våre kunder vil klare seg, sier han.

Tre raske spørsmål

Morten Lind-Olsen, adm. direktør Dualog

– Hvorfor bør dere vinne eksportprisen?

– Vi er en langdistanseløper, og har hatt en grunnleggende forretningsidé som vi har vært tro mot hele veien. Vi er verdensledende i å bidra til digitalisering og effektivisering innen shippingsegmentet, og gjør kommunikasjon lettere.

– Hvor stor nytte har dere av de statlige garantiordningene for eksport?

– Vi har aldri brukt dem. Siden vi leverer et abonnementssystem er vi ikke finanstunge, men vi har gode erfaringer med virkemidler fra Innovasjon Norge.

– Hvordan påvirkes dere av coronakrisen?

– Kundene våre er innen shipping, og vi tror shipping vil komme seg gjennom coronakrisen på en grei måte. På et tidspunkt skal varer transporteres, og jeg tror de fleste av våre kunder vil klare seg. Vår forretningsmodell er abonnementsbasert, og foreløpig har vi ikke sett noen negativ effekt. Tallene viser så langt ingen tegn til coronakrise.

Satser i Tyskland

Lind-Olsen ser sågar for seg at krisen kan fremskynde digitaliseringen, slik at den langsiktige effekten blir en mer moderne og effektiv shippingindustri. Dermed kan Dualog få mer å gjøre i etterkant.

– Shippingsektoren kan få store gevinster av å digitalisere og inkludere skipene i sin digitale tenking. Sektoren er på vei inn i en mer integrert digital strategi, og der har vi en viktig rolle, mener han.

I 2018 hadde selskapet rundt 78 millioner kroner i inntekter. Regnskapet for i fjor er foreløpig ikke klart, men Lind-Olsen forteller at omsetningen endte høyere enn året før.

– I 2019 hadde vi en stabil og god vekst, og vi har som mål å fortsette å vokse. Ved årsskiftet etablerte vi oss med et eget selskap i Tyskland som vil gi merinntekter, i inneværende år vil vi nok runde 100 millioner kroner i omsetning. Vi er på vei over i en ny fase, der vi har investert i nye produkter og forventer at dette skal gode resultater, sier han.

Eksportprisen 2020

  • GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedrift.
  • Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.
  • Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.
  • Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer: Eksportandel, lønnsomhet (stamina over tid), innovasjon av produkt og/eller marked samt verdiskaping i Norge.
  • Selve prisen var planlagt delt ut på Eksportkonferansen 26. mars 2020.

  • Konferansen er imidlertid blitt kansellert på grunn av coronapandemien. Av samme grunn er også selve prisutdelingen utsatt på ubestemt tid.

I tillegg til Tromsø, Hamburg og Singapore har selskapet kontorer i Oslo, København, Liverpool og Athen. Det er rundt 70 ansatte totalt, der produktutviklingsavdelingen består av 15 ingeniører og utviklere.

Nye produkter

På kundelisten står mange av de største shippingselskapene i verden. Lind-Olsen nevner Wilhelmsen, Chevron, Shell, Thome, Seacor og Teekay blant kundene. Totalt har selskapet installert løsningen sin på rundt 4.000 skip, og i gjennomsnitt varer kundeforholdene i mer enn fem år.

– Veldig ofte når vi frem til store rederier med mange båter. Det meste er eksport, rundt 80 prosent av omsetningen kommer fra utlandet. Vi etablerte oss i Singapore allerede i 2001, forteller Lind-Olsen.

Dualog

Leverer dataløsninger for kommunikasjon mellom skip og land

Ble startet i 1994, med hovedkontor i Tromsø. 

Har rundt 70 ansatte, og omsatte for 78 millioner kroner i 2018. 

Dualog er eid av lokale investorer, der Lind-Olsen eier 25 prosent av selskapet. Eierskapet har ifølge ham vært stabilt i 20 år.

– Er det aktuelt å hente inn eksterne investorer for å vokse videre?

– Vi har en tydelig vekststrategi, og har ambisjoner om å vokse globalt i antallet fartøy. I tillegg ønsker vi å kunne tilby et bredere produktspekter. Dette vil kreve mer kapital, men nå først må vi legge bak oss coronakrisen og se hvilke muligheter som byr seg når støvet legger seg litt, sier Dualog-sjefen.

Nominerte i 2020

HvemHva
Borregaard

Bioraffineri basert på tømmer

GE Healthcare

Legemiddelprodusent

Highsoft

Teknologiselskap med diagramverktøy

Hofseth International

Oppdrett og foredling av laks

Brunvoll

Thrustere og fremdrift for skip

Norbit

Produksjon av elektronikk

Kongsberg Satellite ServicesSatellitt-tjenester
Navtor

Navigasjons-IT for skipsfarten

Optimarin

Rensing av ballastvann

Dualog

Dataløsninger for skip