Tøffe tilbakemeldinger for Tietoevry

Basefarm og Sopra Steria gjør det skarpt i årets store outsourcingundersøkelse, mens Tietoevry sliter nær bunnen.

SVAKE TALL: Tietoevry, her konsernsjef Kimmo Alkio (t.v.), Norge-sjef Christian Pedersen og finansdirektør Tomi Hyryläinen i forbindelse med børsnoteringen i desember, scorer lavt på kundetilfredshet i undersøkelsen PA Consulting og Whiteline Research har gjennomført. Foto: Iván Kverme
Teknologi

De seneste årene har norske selskaper hatt en kraftig vekst i outsourcing av tjenester.

Trenden med kraftig vekst ser ut til å brytes, nå er det incourcing som gjelder, ifølge Whitelane Research og PA Consulting.

– Det er en økende trend at tjenestene blir flyttet tilbake til virksomheten. Vi har grunn til å tro at coronakrisen bare vil forsterke denne trenden ytterligere, sier Tom Krohn, partner i PA Consulting.

– Mange bedrifter har de seneste ukene virkelig fått oppleve hvor sårbart det er med datasystemer på andre siden av kloden og undersøker nå muligheten for å flytte disse tjenestene hjem, sier Krohn.

Kundetilfredshet

Det er i forbindelse med den årlige kundetilfredshetsundersøkelse at nordiske bedrifter er blitt spurt om deres fremtidige outsourcingbehov.

Av de 340 virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen er en femtedel tilhørende i Norge. Produksjon, finansnæringen og forsikring er de tre største næringene som har deltatt i undersøkelse.

19 prosent av de norske bedriftene svarer at de vil outsource mindre de neste to årene, mot 11 prosent i fjorårets undersøkelse. Både i Norge og Danmark er det betydelig økning i andelen virksomheter som sier de vil insource mer, mens svenske og finske virksomheter sier de vil outsource mer.

STÅR BAK UNDERSØKELSEN: PA Consulting, inkludert deres partner Tom Krohn, har sammen med Whitelane Research studert det nordiske outsourcingmarkedet. Foto: PA Consulting Group

For de selskapene som planlegger å sette bort mer av IT-driften, er de viktigste driverne at forretningssiden har behov for en mer skalerbar modell, lavere kostnader, at de ønsker større trykk på kjernevirksomheten og at de ønsker å forbedre kvaliteten på tjenestene.

– Vi tror det skyldes et ønske om å knytte til seg flere lokale aktører. De ønsker en smidigere arbeidsmåte og foretrekker nå å samle leverandørene lokalt, dermed er det lettere å få ting gjort enn på en middels videolink til India, sier Krohn.

Norske kunder mest fornøyde

Videre viser undersøkelsen at respondentene er veldig fornøyd eller fornøyd med 56 prosent IT-kontraktene. Kun 1 prosent er svært misfornøyd. Norske virksomheter har høyest andel fornøyde kunder med 61 prosent.

På nordisk nivå er det indiske TCS som leverer de beste IT-tjenestene akkurat som de gjorde i 2019, ifølge undersøkelsen. Etter at 51 IT-avtaler er vurdert, topper selskapet med en kundetilfredshet på 81 prosent, noe som er en økning på 4 prosentpoeng.

Like bak følger Basefarm med 80 prosent kundetilfredshet og gjør det nok en gang sterkt, mens Sopra Steria beveger seg en plass opp og tar tredjeplassen.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på tingene vi gjør, så jeg er ikke så overrasket, sier Kjell Rusti, adm. direktør i Sopra Steria.

– Når det er sagt jobber vi ikke systematisk for å prestere i slike rapporter, vi er en annen type leverandør enn de tradisjonelle IT-driftsselskapene. Våre oppdrag handler mer om utvikling, innovasjon og fornyelse, sier Rusti.

Tietoevry langt nede

Da Evry og Atea eksisterte som selvstendige selskaper, klarte de aldri å hevde seg i Whitelane-undersøkelsen. I fjorårets undersøkelse endte for eksempel Tieto sist med en kundetilfredshet på 61 prosent, mens Evry tok en 16. plass.

Felles for begge selskapene er at de alltid har hatt mange og store IT-kontrakter i porteføljen.

I 2020-undersøkelsen ender Tietoevry på en 19. plass og kun Atos og KMD gjør det svakere. Da er 92 Tietoevry-avtaler blitt vurdert, hele 42 flere enn hos TCS.

– Kundetilfredshet og kvalitet på våre tjenester er alltid høyeste prioritet for oss. Vi konstaterer fra årets undersøkelse at det er konkrete forbedringer på områder som er viktige for våre kunder, sier Johan Torstensson, konserndirektør med ansvar for Cloud og infrastruktur i Tietoevry.

Torstensson peker da på tjenester, kapasitet på skytjenester, datasenter, infrastruktur og applikasjonstjenester. 

Konsernet er for tiden midt oppe i et omfattende arbeid for å styrke hele organisasjonen, og forsøker å hente ut det beste fra Tieto og Evry. Torstensson mener fusjonen skaper nye muligheter.

– Vi jobber også med nye og forbedrede metoder og prosesser for å forstå kundene bedre i forskjellige faser av samarbeidet vårt. Tilbakemeldingene vi får fra rapporten og dialogen med kundene er ekstremt viktige i dette langsiktige arbeidet.

Norge i skyledelsen

I undersøkelsen kommer det også frem at at norske bedrifter klart leder an når det gjelder å migrere tjenester til skyen. 

– Over halvparten av respondentene i Norge tror at mer enn 50 prosent av hele applikasjonsporteføljen blir flyttet til skyen. Det er betydelig høyere enn de øvrige landene i Norden, sier Krohn.

Innen kategorien skytjenester er selskapene rangert i to ulike underkategorier, infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og software som en tjeneste (SaaS). 

Innen infrastruktur-kategorien er det Amazon Web Services (AWS) som vinner foran Microsoft Azure i Norge. I kategorien software topper Microsoft, foran Google Suite på andreplass.

IT-leverandører og kundetilfredshet


EndringSelskap2020Antallet kontrakter som er vurdert
1-TCS8151
2-Basefarm8012
31Sopra Steria769
41CGI7459
51Accenture7347
62HCL7233
78Atea7123
89Infosys7111
9−6LTI7113
10−3Deloitte7010
11−2Tech Mahindra7010
12-Capgemini6942
13-Fujitsu6931
14NyNNIT688
153IBM6635
163Wipro6616
17−3DXC Technology6627
18−7Cognizant6618
19NyTietoevry6493
20−11Atos6217
21-KMD5413
PA Consulting/Whitelane Research