poLight hentet penger de ikke trenger

poLight hadde egentlig ikke behov for penger, men valgte likevel å hente 40 millioner kroner til 18 prosents rabatt midt under coronakrisen.

HENTET PENGER: Konsernsjef Øyvind Isaksen (t.h.) i poLight fikk hentet 40 millioner kroner i løpet av noe få timer torsdag kveld. Foto: Eivind Yggeseth
Teknologi

Emisjonsmarkedet har vært knusktørt etter at Norge og de fleste andre land ble stengt ned i midten av mars. Likevel valgte poLight etter at børsen stengte torsdag å informere markedet om at kassen skulle fylles opp med mellom 20 og 40 millioner kroner.

Med ABG Sundal Collier og Arctic Securities som våpendragere ble det i løpet av noen få timer hentet inn 40 millioner kroner.

At storaksjonærene Investinor og Stiftelsen Industrifonden hadde forpliktet seg til å tegne aksjer for henholdsvis 9,4 og 5,6 millioner kroner, gjorde jobben enklere for meglerhusene:

«Forhåndstegningen fra Investinor og Industrifonden var avgjørende viktig for finansieringen av poLight. Deltagelse fra større aksjonærer vil alltid være viktig i forbindelse med slike transaksjoner og kanskje i enda større grad i dagens marked», skriver Kristian Pande Horn i Arctics corporate-avdeling i en email til Finansavisen.

«Usikkerheten som følge av pandemien har naturligvis dempet aktivitetsnivået også i kapitalmarkedet. De siste ukene har imidlertid vist noen tegn til stabilisering og vi opplever at det er mulig å få gjennomført transaksjoner», legger han til.

Stor rabatt

poLight-aksjen stengte torsdag på 67 kroner, mens emisjonen ble gjort til 55 kroner. Det gir en rabatt på nesten 18 prosent. Fredag ettermiddag ble imidlertid aksjen handlet til 61,50 kroner.

BISTO: Arctic Securities, her ved Kristian Pande Horn (t.v.) og Bjørn Løvenskiold. Foto: Iván Kverme

«Ved annonsering ble emisjonsstørrelsen indikert til å være i intervallet 20–40 millioner kroner. Ettersom endelig emisjonsstørrelse ble 40 millioner kan en legge til grunn at interessen var god. Dette understrekes også av at aksjen handler godt over emisjonskurs i markedet», skriver Pande Horn.

Da poLight i februar la frem fjerdekvartalstallene, hadde selskapet en kontantbeholdning på nesten 74 millioner kroner. Den gangen sa konsernsjef Øyvind Isaksen at dette var nok til å finansiere selskapet inn i 2021.

– Hvorfor henter dere penger nå midt under coronakrisen?

– Vi ønsker å hente penger i god tid før vi trenger dem. Det er hovedgrunnen til at vi gjør det nå. Man vet dessuten aldri hvordan fremtiden blir, sier Isaksen.

Fått kontrakter

Det Horten-baserte selskapet har utviklet en ny type linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og fokuserer raskt.

For noen måneder siden ble kinesiske Xiaomi det første selskapet som tok linsen i bruk kommersielt, da det besluttet å benytte den i en smartklokke. Rett etterpå valgte kinesiske XUN å gjøre det samme.

I begynnelsen av mars fikk dessuten poLight sin første litt større kontrakt med en produsent av strekkodelesere.

Omtrent som normalt

Siden poLight ikke var i et akutt behov for penger, hevder Isaksen at selskapet heller ikke har spesielle planer for hva pengene skal brukes til.

– Vi er inne i en spennende fase, hvor vi har kommet inn i forbrukerelektronikkmarkedet og også er på vei inn i et industrielt marked. Det er derfor mange ting vi har lyst til å gjøre, og disse pengene gjør dette mulig, sier han.

Konsernsjefen hevder også at selskapet merker lite til de mange tiltakene verdens myndigheter har gjort for å bekjempe coronaviruset:

– Ingen er immune mot det som nå skjer, men når det gjelder oss selv og de tingene vi holder på med, føler jeg at virksomheten går videre omtrent som før coronakrisen, sier Isaksen.

polight
emisjon
øyvind isaksen
abg sundal collier
arctic securities
investinor
stiftelsen industrifonden
Nyheter
Teknologi
Industri
Børs