House of Control doblet omsetningen på to år

Å hjelpe bedrifter med å få kontroll på sine avtaler og eiendeler har vært svært god butikk for selskapet House of Control.

KRISEHJELP: Gründer og adm. direktør Lasse Sten i House of Control har opplevd at krisetider gir en særlig stor pågang av nye kunder. Foto: House of Control
Teknologi

Å holde oversikten over bedriftens mange løpende tjenester, abonnementer og avtaler med underleverandører kan fort gå i ball, selv for etablerte bedrifter.

Programvareverktøy som automatiserer og administrerer slike kjedelige rutineopppgaver har vist seg å være svært god butikk både for bedriftene selv og for selskaper som selger slike tjenester.

Internasjonalt er denne nisjen kjent under betegnelsen Contract Lifecycle Management.

Det norske selskapet House of Control, med gründer Lasse Sten i spissen, passerte i fjor 100 millioner kroner i omsetning. Selskapet ble startet av Sten i 2006 for å utvikle og markedsføre SaaS-løsninger (Software as a Service) for forvaltning og rapportering av avtaler og eiendeler.

Fjorårets topplinje på drøyt 100 millioner kroner tilsvarte en vekst på 13 prosent fra 2018, og en dobling siden 2017.

Selskapets viktigste produkt har så langt vært tjenesten Complete Control, og femte generasjon av produktet ble sluppet i slutten av 2019.

Medvind i krisetider

Gründer Lasse Sten er fortsatt adm. direktør i House of Control, selv om fondet Viking Venture kjøpte 55 prosent av selskapet i 2015. Sten eier i dag rundt 12 prosent av selskapet.

Selskapet holder til på Høvik i Bærum, og har også kontorer i Stockholm og København.

Omsetningen skjøt for første gang fart under finanskrisen i 2008 og 2009, da mange private og offentlige virksomheter begynte å etterspørre løsninger for sentral kontroll med fremtidige utgifter. Dette er utgifter som knytter seg til forpliktelsene organisasjonen har i form av avtaler med underleverandører.

– Når vi snakker med potensielle kunder i disse dager, er fellesnevneren at de gjerne skulle hatt løsningene våre på plass allerede. Det er veldig mange nå som får kjenne på konsekvensene av personavhengighet, sier Sten.

– Bedrifter opplever at sentrale ansatte blir borte på ubestemt tid, med det resultat at organisasjonen plutselig får problemer med kontrollen med alle avtalene sine, som selvsagt fortsetter å løpe, sier Sten.

Kontroll på underleverandører

Sten forklarer at Complete Control-tjenesten har besvart en utfordring som vanligvis dukker opp i forbindelse med økende grad av outsourcing.

– Den sterke veksten i B2B-markedet innebærer at enhver virksomhet har et betydelig antall løpende avtaler. Det gjelder alt fra husleieavtaler, innkjøpsavtaler og leasingavtaler til opsjonsavtaler, rammeavtaler, ansattegoder og lisenser – bare for å nevne noe, sier Sten.

– Med bedre og sentralisert kontroll kan man mye letter unngå uønskede kostnader i form av doble leveranser, avtaler som blir automatisk fornyet og så videre. Det er også et effektivt verktøy for budsjettprosesser.

I dag er det 1.400 kunder i privat og offentlig sektor i Norge, Sverige og Danmark som har registrert sine avtaler i Complete Control. Selskapet har vokst med over 40 prosent i gjennomsnitt siden 2008 og har nå rundt 60 ansatte.

Gull i compliance

Fra og med 2019 ble børsnoterte selskaper og andre som følger IFRS pålagt å balanseføre leie- og leasingavtaler, som tidligere ble kostnadsført hvert år. Der de fleste finansdirektører og økonomiavdelinger så ukevis med ekstraarbeid, mente Sten at det lå en mulighet.

– For økonomiavdelingene var compliance og etterlevelse av regelverk en stor og arbeidskrevende oppgave, hvor det skal beregnes nåverdier, avskrivninger av fremtidig bruk og andre økonomiske forpliktelser, forklarer Sten.

Selskapet har i stedet laget en sofistikert versjon av Complete Control, som skal automatisere mest mulig av de vanskelige, tungvinte og tidkrevende oppgavene.

– Løsningen vi har utviklet for IFRS 16, har virkelig truffet markedet, og nærmere 150 selskaper i Norden bruker den allerede. De fleste av dem børsnoterte her i Oslo, mens andre er datterselskaper av større internasjonale konserner, sier Sten.

TOMME RADER: Krisetider har tømt kontorene for folk, men kontrolloppgavene forsvinner ikke av den grunn. Flere ser verdien av å automatisere rutinemessige administrasjonsoppgaver i krisetider. Foto: House of Control
house of control
Skytjenester
compliance
saas