Coronakø for norsk superruter

Investorer, gründere og EU har satset 80 millioner kroner på en norsk ruter som gir sikrere og høyere kvalitet på hjemmenettverket.

ETTERLENGTET LEVERANSE: Audun Fosselie Hansen, gründer og adm. direktør i Celerway Communication, pakker ut rutere fra kinesiske produsenter i Hubei-provinsen. Foto: Henrik Charlesen
Teknologi

Audun Fosselie Hansen, en av gründerne bak teknologiselskapet Celerway Communication, har endelig fått en ny leveranse med rutere fra Kina. Med leverandører som holder til i Hubei, provinsen der covid-19-viruset først ble oppdaget, har ikke leveransene kommet like hyppig som før krisen.

– Flere av fabrikkene har vært stengt i lengre perioder på grunn av pandemien, men nå har vi fått varer. Forsinkelsene har kostet oss en større kontrakt, men som plaster på såret legger de gjerne ved munnbind i pakkene, sier Fosselie Hansen.

Priset til 70 millioner

Celerway Communication rakk å hente 15,4 millioner kroner før coronakrisen lammet kapitalmarkedet.

Emisjon priset selskapet til 70 millioner kroner før penger, og midlene skal brukes på å skalere opp produksjonen av en superruter som har fått et stort etterspørselsoppsving den seneste tiden.

Inn på eiersiden kom blant andre Grunde Eriksen, medgründer av Arctic Securities, Anders Hvide, medeier i Sølvtrans, Thomas Falck, tidligere Four Seasons Venture og Verdane Capital, samt David de Picciotto, som var direktør i Sector Asset Management i Oslo.

Disse har eierandeler på mellom 4,7 og 1,7 prosent, mens Simula Innovation er største aksjonær med 43,2 prosent.

Alle tilgjengelige nett

Selskapet ble startet allerede i 2012, og teknologien stammer fra forskningsarbeid gjort ved Simula Research Lab. Siden 2014 har selskapet mottatt opp mot 30 millioner kroner i offentlig støtte, hovedsakelig EU-midler, og ytterligere 50 millioner i private midler er sprøytet inn i selskapet.

Ruterne, som koster mellom 2.000 og 45.000 kroner, settes opp hos underleverandører. Celerways bidrag er at de har utviklet en programvareplattform som sømløst kan utnytte datakapasiteten i flere tilgjengelige trådløse nett samtidig, inkludert trådløse nett, fastnett, 3G, 4G og 5G mobilnett samt satellittnett.

De dyreste ruterne er beregnet på røffe forhold og utnytter ved behov alle telekomoperatørenes nett samtidig og er gjerne installert på skip og i busser. I tillegg sørger programvaren, ifølge Fosselie Hansen, for sikker tilgang til bedriftens kjernesystemer med uavbrutt VPN og god kvalitet. Dermed er det ingen forskjell mellom å sitte hjemme eller på kontoret, heller ikke sikkerhetsmessig.

– I dag er det naturlig nok viktig for mange å styre hvilke tjenester og applikasjoner som skal få prioritet i nettet. Teknologien henter ekstra kapasitet fra 4G-nettet om videosamtalen hakker og nedprioriterer streaming av YouTube, sier Fosselie Hansen.

– Det har vært en betydelig økning i etterspørselen etter sømløs tilkobling fra hjemmekontor den seneste tiden, legger han til.

Vil hente mer

I dag er det få europeiske konkurrenter i markedet, men Celerway møter et kobbel av amerikanske og asiatiske konkurrenter.

– I tillegg til sikker og sømløs oppkobling leverer vi også optimalisering av roamingkostnadene, det er det ingen av konkurrentene våre som gjør, sier Fosselie Hansen.

Celerway har alliert seg med 20 distributører i Europa, inkludert Emcom og EET Europarts for det norske markedet.

Salget foregår gjerne med avtaler på tre år, der leveransen inkluderer program- og maskinvare, men selskapet har også avtaler der aktører kjøper programvare og putter dette inn i rutere for videresalg.

Et eksempel er sveitsiske Telecom26. De inngikk nylig en avtale om å markedsføre Celerways SD-WAN-ruter til alle sine multinasjonale bedriftskunder verden over. Telecom26 er en global mobiloperatør som drifter egen infrastruktur og kan utnytte samarbeid med mer enn 1.100 nettverksforbindelser og over 600 mobiloperatører i mer enn 220 land verden over for å sikre global mobildekning.

Pengene Celerway har hentet inn, skal brukes på vekst, og samtidig er det planer om å hente inn ytterligere 15 millioner kroner når markedet normaliseres.

– Pengene skal primært gå til markedsføring og økt salgsinnsats. I tillegg skal vi gradvis bevege oss inn i det amerikanske markedet, sier Fosselie Hansen.

Celerway Communication

  • Utvikler kommunikasjons- og nettverksteknologi.
  • Etablert i 2012 av Audun Fosselie Hansen og kollega Kristian Riktor Evensen, som begge har doktorgrad i robuste nettverk.
  • Selskapet har sitt utspring fra Simula Research Laboratory.
  • Har så langt investert rundt 50 millioner i utviklingen av programvare som kan kombineres med alle typer maskinvare.
  • Hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, distribusjonsnettverk etablert i 17 land.
  • Hentet nylig 15,4 millioner kroner i en emisjon som verdsatte selskapet til 70 millioner kroner, før penger.

Celerway-teknologien

  • Basert på en spesialutviklet SD-WAN-programvare som sømløst styrer applikasjoner mellom tilgjengelige nettverk og gir lastbalansert tilkobling på flere nettverk samtidig, inkludert 2G, 3G, 4G LTE, 5G, Wi-Fi, fastlinje og satellittnettverk.
  • Celerway har integrert programvaren i egne rutere, men programvaren kan integreres med enhver type maskinvare, inkludert potensielle kunders egen hardware.
  • Programvaren er bygd på den til enhver tid siste stabile OpenWrt-kjerne for nettverksrutere som er basert på Linux. I praksis betyr det at selskapet alltid bruker de nyeste tilgjengelige krypteringsløsninger, som betyr at brukernes enheter (PC-er, nettbrett osv.) beskyttes mot sårbare offentlige nettverk.
celerway communications
5g
coronakrisen
4g
hjemmekontor
Nyheter
Teknologi