SpectrumOne vil ut av Merkur Market

Vil konsentrere all handel på First Nord-plattformen. 

ANALYSE: SpectrumOne jobber blant annet med data-analyse. 
Teknologi

IT-selskapet SpectrumOne har siden 2018 vært notert både på First North i Sverige og Merkur Market i Norge. 

Onsdag melder selskapet at det har søkt om avnotering fra Merkur Market.

Begrunnelsen for det er at SpectrumOne opplever en økning i likviditet og handel på First North, kombinert med en jevn nedgang på Merkur. Samtidig ønsker det å redusere kostnadene ved å være notert på én markedsplass. 

SpectrumOne melder at avnoteringen ikke vil medføre noen vesentlig ulempe for aksjonærer eller ha negativ innvirkning på markedets forpliktelser eller prisfastsettelse. 

Selskapet kommer med oppdateringer når det vet mer om prosessen.

spectrumone