Q-Free henter nye 80 millioner gjennom konvertible obligasjoner

LYKTES MED PLASSERING: Q-Free og adm. direktør Håkon Volldal. Foto: Berre
Teknologi

Q-Free har kunngjort at selskapet har hentet 80 millioner kroner gjennom konvertible obligasjoner.

I starten av april varslet bompengeselskapet om press på likviditeten som følge av coronaviruset, og at selskapet hadde innledet dialog med banken.

23. april meldte Q-Free at en avtale med Nordea var i boks, en avtale som blant annet inkluderte en 82 millioner kroner i ny finansiering, men som var betinget av en vellykket plassering av obligasjoner.

Dette er også i boks nå for Q-Free.

Må godkjennes i generalforsamling

Obligasjonene kan konverteres til nye eller eksisterende aksjer i selskapet. Basert på innledende konverteringskurs, på 4,3669 kroner, kan de konverteres til 18.319.632 nye aksjer i selskapet.

De vil ha en rente på seksmåneders Nibor pluss 4,00 prosent pr. år. Løpetiden er tre år.

Plasseringen av obligasjonene ventes å skje 19. mai, men forutsetter godkjennelse i en ekstraordinær generalforsamling. Denne ventes å bli avholdt rundt 18. mai.

Q-Free opplyser at midlene fra plasseringen vil gå til generelle selskapsformål.

Største eier bidrar

Selskapets største aksjonær, Rieber & Søn, er tildelt konvertible obligasjoner for 49,5 millioner kroner, opplyses det.

Basert på innledende konverteringskurs kan disse konverteres til 11.335.272 nye aksjer. Fra før har Rieber & Søn 24.566.002 aksjer i Q-Free.

Rieber & Søn hadde sammen med andre større aksjonærer garantert for totalt 70 millioner kroner før plasseringen.

q-free
finansiering
likviditet
obligasjoner
rieber & søn