Henter 50 millioner kroner i rettet emisjon

Emisjonen ble overtegnet. Selskapet varsler reparasjonsemisjon på opp mot 20 millioner ekstra.

HENTER KAPITAL: Next Biometrics henter 50 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Foto: Next Biometrics Group
Teknologi

Next Biometrics annonserte tidligere i dag at selskapet hadde engasjert Pareto Securities til å gjennomføre en rettet emisjon på 50 millioner kroner.

Ved 23.00-tiden i kveld kunngjorde fingeravtrykksteknologiselskapet at transaksjonen var gjennomført. 25 millioner nye aksjer utstedes til kurs 2,00 kroner.

Ifølge Next Biometrics ble emisjonen overtegnet.

Emisjonskursen var 2,00 kroner, mens aksjen endte på 2,80 kroner på Oslo Børs i dag.

Vil foreslå reparasjonsemisjon

I tillegg til emisjonen på 50 millioner, vil styret i selskapet foreslå for selskapets generalforsamling at det gjennomføres en reparasjonsemisjon på inntil 10 millioner nye aksjer, til samme kurs som i den ordinære emisjonen.

Dermed kan selskapet hente ytterligere 20 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal gå til finansiering av drift og å sikre at selskapet har tilstrekkelig med likviditet til blant annet finansiering av varelager og kundefordringer. Pengene skal også brukes på å støtte overgangen fra produktutvikling til kommersialisering, samt generelle formål, opplyses det.