Gjennombrudd for Beat i Danmark

Njål Wilberg mislyktes med å strømme musikk, og penset over på lydbokteknologi. I løpet av året skal programvaren ut til fire europeiske forlagskunder.

FORLAGENE KAN FØLGE MED: Med programvaren fra Beat Technology kan forlagene få innsikt i om kundene faktisk lytter til bøkene de kjøper, og hvilken innleser som gir høyest gjennomføringsgrad. Foto: Dreamstime
Teknologi

– Når vi nå tar teknologien vår ut av landet, er det en validering av forretningsmodellen vår, og vi viser at den lar seg skalere, sier Njål Wilberg, gründer og daglig leder i Beat Technology.

Selskapet har levert teknologien som ligger bak den norske strømmetjenesten Fabel, som Lydbokforlaget står bak. Lydbokforlaget er i sin tur eiet av Aschehoug og Gyldendal med 50 prosent hver.

Til nå har Beat-teknologien primært vært rettet mot norske forlagskunder.

Den første utenlandske lydbokkunden Wilberg kan presentere, er danske Gyldendal, som samarbeider med Modtryk og Gads Forlag.

Jobbet et år før gjennombruddet

– Vi har jobbet med internasjonalt salg et års tid, og kontakten med danske Gyldendal kom i stand ved at vi kontaktet dem etter bokmessen i Frankfurt i oktober 2019, sier Wilberg.

Bokmessen fungerer hvert år som samlingspunkt for den internasjonale bokbransjen.

– Vi fikk mye buzz og oppmerksomhet fra scenen og fra profilerte journalister rundt det vi holder på med, sier han.

– FIKK MYE BUZZ: Kontakten med danske Gyldendal kom i stand etter bokmessen i Frankfurt i oktober 2019. Foto: Beat Technology

Forhandlinger med danskene kom i stand på nyåret. De siste møtene og forhandlingene ble tatt på videokonferansesystemet Whereby.

I løpet av året skal Beat-teknologien ut gjennom ytterligere tre europeiske kunder. Utenlandskunde nummer to presenteres innen utgangen av juni, nummer tre innen utgangen september og nummer fire innen 2020 er omme.

Lyktes ikke med musikkstrømming

Wilberg har jobbet med tjenester for mobiltelefon i rundt 15 år. Han har startet to selskaper som han senere solgte: Mobil Media Partner ble solgt til til Arphiola i 2007, mens Ask Adam ble solgt til 1881 Opplysningen. 

Wilberg fikk inn 4,5 millioner kroner på salgene, og han har senere investert rundt 5 millioner kroner i Beat.

I 2009 startet han sammen med tre andre Beat som en norsk musikkstrømmetjeneste. Dagens Næringsliv har tidligere fortalt at drømmen var å bli en utfordrer til Spotify og Apple Music.

Men tjenesten fikk aldri flere enn rundt 20.000 betalende brukere. Våren 2019 var det noen få tusen igjen, og høsten 2019 ble den lagt ned.

Selger programvare, ikke musikk

– Vi lyktes ikke med målet om å lansere Beat som en musikkstrømmetjeneste for massemarkedet, så vi gjorde to ting. Det ene var at vi begynte å konsentrere oss om lydbøker i stedet for musikk. Det andre er at vi lisensierer teknologien vår til forlag og utgivere i stedet for å drifte vår egen strømmetjeneste, sier Wilberg.

Endringen i forretningsmodell ser ut til å ha lykkes. Selskapet tapte 32 millioner fra starten i 2009 til 2015, men hadde rundt 4 millioner kroner på bunnlinjen i fjor.

Beat Technology

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1814,4
Driftsresultat-2,3
Resultat før skatt42,1
Årsresultat-2,1

Eiere: Bonanza Invest (19,9 %), Fjord Invest (30,9 %), Sparebanken Vest (11,7 %), Trevelter (7,2 %), andre (30,3 %).

Inntektene kom fra Fabel, som det seneste halvåret har vært viktigste kunde.

– Vi lisensierer teknologien inn til Fabel. Det har vært har vært avgjørende for at vi har kunnet vokse som vi har gjort, konstaterer han.

–  Merkevaren og innholdsbasen eies av av forlaget. Det spennende frem til nå er om det finnes bare en Fabel i verden eller om den lar seg reprodusere, sier Wilberg.

Verdsatt til 30 millioner kroner

Wilberg nevner svenske Storytel og Amazons Audible-tjeneste som konkurrenter. Wilberg mener imidlertid at forlagene kommer bedre ut ved å bruke Beat.

– Med vår løsning kan forlagene få innsikt i om kundene faktisk lytter til bøkene de kjøper, og hvilken innleser som gir høyest gjennomføringsgrad. Tidligere har forlagene fattet beslutninger i et møterom på grunnlag av synsing. Nå kan de få data som begrunner valgene, reklamerer han.

Wilberg anslår at Beat Technology har hentet rundt 30 millioner kroner i investorkapital. Omtrent denne summen skal også ha vært verdsettingen av selskapet under den seneste emisjonsrunden i 2015.

– Hvilke mørke skyer ser du i horisonten?

– For tiden er det spørsmålet om skalering som holder meg våken om natten. Vil vi klare å vokse organisasjonen og å bli det selskapet jeg ønsker at vi skal bli? Dette må vi jobbe mye med de kommende årene, sier han.

njål wilberg
beat technology
Lydbokforlaget
fabel
danmark
danske gyldendal
lydbøker
lydbok
Nyheter
Teknologi