Fikk ESA-avtale etter NASA-skryt

NASA og ESA omfavner PaleBlues simulatorer og skal brukes til å trene opp astronauter. Selskapets ESA-avtale har alene et potensial på over ti millioner kroner.

JOBBER MED NASA OG ESA: PaleBlue, et Stavanger-selskap som leverer teknologi til simulatorer, er et av verdens fremste selskaper på AR-/VR-teknologi. Foto: PaleBlue
Teknologi

Da PaleBlue startet opp i 2013 igangsatte selskapet utviklingen av en digital løsning for å trene dykkerledere.

Ved hjelp av investeringskapital fra Validé-systemet, i tillegg til støtte fra EUs forskningsprogram Horizon 2020, har Stavanger-selskapet PaleBlue i årene som fulgte å lande prestisjefylte kunder innen olje- og gassindustrien samt to romfartsgiganter.

NASA og ESA

Nylig landet selskapet prestisjekontrakt med European Space Agency (ESA), der søsterorganisasjonen NASA var en medvirkende årsak til at selskapet fikk tildelt kontrakten.

– Vi er selvsagt både stolte og veldig fornøyd med å ha fått tildelt denne prestisjefylte avtalen, sier Felix Gorbatsevich, daglig leder i PaleBlue.

Felix Gorbatsevich. Foto: PaleBlue

Kontrakten omfatter levering av en VR-basert løsning der det skal utvikles en simulator for trening innen vektløshet. Avtalen innebærer også at PaleBlue gjenskaper en realistisk virtuell modell av den internasjonale romstasjonen International Space Station (ISS).

Astronauter får i den PaleBlue-utviklede VR-løsningen trening og opplæring i å operere i vektløs tilstand uten at de de utsettes for risiko, forklarer Gorbatsevich. Løsningen gjør det samtidig mulig for at opptil syv astronauter kan trene i samhandling i vektløs tilstand.

– Astronautene får trent på både de tekniske ferdighetene, men akkurat som i lagidretter er samhandlingen vel så viktig. Arbeidsulykker inntreffer som regel fordi samhandlingen ikke fungerer godt nok og en ulykke på en romstasjon kan få fatale konsekvenser, sier Gorbatsevich.

Anerkjent internasjonalt

Tidligere har CIO Magazin rangert PaleBlue som et av verdens fremste selskaper innen simulatorløsninger. 

Simulatoren for trening av dykkerledere er blitt så bra at sertifiseringer blir gitt uten at opplæringen blir gjennomført live på et dykkerskip. Andre alternativer innebærer å rigge opp utstyr som må fraktes rundt med store containere og som krever en god del vedlikehold.

— Vi er det eneste selskapet i verden som har godkjent en digital simulatorløsning for å sertifisering innen offshore dykking av den globalt anerkjente organisasjonen International Marine Contractors Association, sier Gorbatsevich.

Siden sommeren 2019 har PaleBlue hatt en avtale med NASA på leveranse av VR-baserte treningsløsninger for astronauter. PaleBlue kom inn i romfartsindustrien etter at de deltok på en messe i USA i 2018 der selskapet viste frem en VR-løsning for kommersielle dykkere. US Navy viste interesse for teknologien og satte dem etter hvert i kontakt med NASA, siden deres astronauter gjør mye av treningen under vann.

Oppdrag i opptil 5 år

Det er uklart hvor høy verdien er på ESA-kontrakten er, men den går over ulike faser og kan gi PaleBlue oppdrag i 4–5 år.

– I beste fall kan verdien bli et tosifret antall millioner, men akkurat nå vet vi ikke hva vår andel blir, sier Gorbatsevich.

PaleBlue har den seneste tiden beveget seg inn på offentlig sektor og jobber med flere prosjekter. Selskapet har også et samarbeid med Universitet i Stavanger hvor elementer av PaleBlues plattform brukes til å forske på proteinstrukturer.

Selskapet rapporterte 8,5 millioner kroner i omsetning i 2019 og et overskudd på 500.000 kroner.

Gorbatsevich kontrollerer selv over 36 prosent av aksjene i selskapet, mens Validé, som igjen eies av blant annet Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Equinor, har i overkant av 29 prosent av aksjene.

Paleblue

  • Etablert i 2013 med hovedkontor i Stavanger og kontorer i St. Petersburg og Florida.
  • Nøkkelpersoner i selskapet har jobbet med forretningsrelaterte IT-løsninger siden 1980-tallet, og VR-baserte løsninger helt siden midten av 1990-tallet.
  • Har levert VR-baserte opplærings- og treningsløsninger rettet mot NASAs astronauter.
esa
nasa
paleblue
validé
horizon 2020
Nyheter
Teknologi