Suksess for Fredrik Halvorsens IT-sikkerhetsselskap

Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winges IT-sikkerhetsselskap har store, internasjonale ambisjoner. I 2019 syvdoblet selskapet inntektene. 

NORSK IT-SIKKERHETSSATSNING: Tormod Ree leder IT-sikkerhetsselskapet Ava, tidligere JAzz Networks, som blant annet har eks Tandberg-toppene Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winge på eiersiden. Foto: Henrik Charlesen
Teknologi

– Hackere elsker at det skjer skifter og store endringer, det gjør at de får nye angrepsflater, sier Tormod Ree, konsernsjef i Ava Unified Security.

IT-sikkerhetsselskapet er et resultat av en fusjon mellom Jazz Networks og Vaion, selskaper der investorene Fredrik Halvorsen og Odd Johnny Winge var tungt inne i med Ubon Partners.

De har skjønt at de ikke kan bygge brannmur rundt hjemmekontor og innsett at de må ha en modell som legger opp til økt tillit for de ansatte
Tormod Ree, Ava

På tampen av 2019 fant altså Jazz og Vaion sammen og dannet Ava, fremdeles med Halvorsen, Winge og ansatte på eiersiden og porteføljen er utvidet til å omfatte løsninger for både IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet.

Jazz er blant annet kjent for å ha utviklet en plattform som er i stand til å vise data som stjeles i sanntid og at de kan drive opplæring av ansatte på stedet. Den kan også gå tilbake å analysere nøyaktig hva som har skjedd på lik linje med hvordan den svarte boksen fungerer i fly.

TUNGT INN I IT-SIKKERHET: Hani Mustafa, gründeren av Jazz Networks som nå er en del av Ava, og Fredrik Halvorsen. Foto: Iván Kverme

Vaions retning har vært å sikre fysiske enheter som for eksempel overvåkningskameraer.

Nytter ikke med brannmur

Fjernundervisning, et helsevesen på høygir og offentlige tilskuddsordninger i forbindelse med coronakrisen er noen av endringene Ree sikter til.

– Det har skjedd veldig mye på kort tid, men samtidig skjer det også et varig skift. Digitaliseringen har spredt seg raskere enn Covid 19, for mens kanskje 2 prosent er smittet av viruset har en lang høyere prosentandel sittet på hjemmekontor, sier Ree.

Det har blant annet gjort at mange bedrifter har innsett at de ikke kan beskytte IT-systemene og data ved å låse folk inne på kontoret.

– De har skjønt at de ikke kan bygge brannmur rundt hjemmekontor og innsett at de må ha en modell som legger opp til økt tillit for de ansatte og som innebærer større grad av veiledning, sier Ree, og fortsetter:

– Da tenker jeg ikke på at de skal børste støvet av en IT-sikkerhetspolicy som ligger i en skuff som de ansatte aldri leser, men verktøy som umiddelbart hjelper hver enkelt ansatt med hvilke nettverk de kobler seg til når de er hjemme eller på hytta og med hvilke løsninger de bør bruke for å dele sensitive dokumenter.

Cyberhygiene

Avas sikkerhetsløsning kan beskrives som cyberhygiene og datasikring, og selskapet bruker blant annet kunstig intelligens for å følge med på om enkeltpersoner i jobbsammenheng for eksempel flytter konfidensielle dokumenter over på Dropbox eller kobler seg på usikre nettverk.

– En undersøkelse fra PWC viser at IT-direktørene rangerer ubevisste handlinger av ansatte som den største trusselen. Hele to av tre svarer at dette er en bekymring, noe som er høyere enn for hacking og phising, sier Ree.

For å forenkle distribusjonen og bre seg til nye land har Ava satset på å utvidet tilbudet med en abonnementsmodell der kundene betaler for antall ansatte som kobles på tjenesten.

– Det gjør det enklere for virksomhetene å drive forebyggende arbeid. Den kan for eksempel spore hvor flinke de ansatte er til ikke å dele dokumenter og hindrer lekkasje av data, sier Ree.

– Datalekkasje skyldes som regel at ansatte tråkker feil, eller at noen med onde hensikter utnytter ansatte får å ta med seg data ut, fortsetter han.

Selskapets analyseverktøy brukes systematisk for å se om data lekker ut av bedriften, eller de kan kjøpe en periodisk test av Ava.

Ikke bare sikkerhet

IT-avdelinger rundt om er også opptatt av fysisk sikkerhet og det er en trend, ifølge Ree, at den kobles sammen med cybersikkerheten.

– Alle enheter som kobles til nett er sårbare for angrep og det har vært eksempler på angrep som har fått store konsekvenser ved at for eksempel videokameraer har vært ubeskyttet, sier Ree.

Selskapet har avtale med flere kunder på fysisk sikring, inkludert Stavanger kommune.

– Noen kunder er progressive og henter også ut data til annet enn sikkerhet. Det kan for eksempel være å lage byene smartere eller effektivisere driften av en butikk, sier Ree.

Satset 40 millioner dollar

Ava vil ikke snakke så mye om hvilke kunder de leverer sine løsninger til, med noen få unntak. Det svenske helseforetaket Sophiahemmet har stått frem som Ava-kunde, ellers leverer de en god del tjenester og produkter til bank og finans, industri og et bredt spekter av offentlige virksomheter.

Så langt er det ikke de helt store inntektene å spore i regnskapsbøkene hos det ferske IT-sikkerhetsselskapet, men selskapet vokser raskt og, ifølge Ree, har omsetningen gått fra 1 million dollar til 7 millioner dollar i 2019.

Så langt har Ubon Partners og ansatte bidratt med 40 millioner dollar i egenkapital. Selskapet har 150 ansatte der cirka 30 sitter i Norge. Planen fremover er å doble salgsapparatet.

En del av de ansatte kommer fra Tandberg, Cisco eller Acano, mens andre har bakgrunn fra selskaper som Trend Micro, Titus, Akamai eller andre rene IT-sikkerhetsselskaper.

– Vi har en god tilgang på nye talenter. Vi får inn folk fra Oxford og Cambridge, i tillegg til folk med lang erfaring fra IT-sikkerhetsbransjen, sier Ree.

fredrik halvorsen
ubon partners
odd johnny winge
ava unified networks
IT-sikkerhet
cyberangrep
Nyheter
Teknologi