Spetalen, Haudemann og Opsahl går på børs med Ayfie

Øystein Stray Spetalen grep tak i søk- og kunstig intelligens-selskapet Ayfie da alt buttet. Nå har han restartet, og suser mot børs med prising på 160 millioner.

GÅR RETT PÅ BØRS: Øystein Stray Spetalen har gått inn som største eier i Ayfie og starter om selskapet sammen med investorvenn Jan Christian Opsahl og andre kjendisinvestorer.  Foto: Foto: Iván Kverme
Teknologi

Meglerhusene Carnegie og DNB Markets er våpendragere når Øystein Stray Spetalens nyeste prosjekt suser mot børsnotering på Merkur Market. Spetalen har fått med seg en hel skokk kjendisinvestorer som Jan Haudemann-Andersen, Lars Nilsen, Lars Staff, Jan Opsahl og Leif Hübert på eiersiden.

Kjendisinvestorer skjøt i vinter inn 54,9 millioner kroner i en emisjon. Deretter ble det i april gitt et konvertibelt lån på 103 millioner kroner. Tilsammen har dette gitt Spetalen en eierandel på 19,2 prosent av aksjene i selskapet, mens Lars Nilsen har 11,9 prosent. 

Nå gjør selskapet en emisjon på 40 millioner kroner med prising på litt over 160 millioner for å få flere aksjonærer og skape et marked i aksjen.

STYRELEDER: Opera-gründer Lars Boilesen. Foto: Eivind Yggeseth

Kuttet kostnader 30 prosent

Ayfie ble etablert i 2016 gjennom en fusjon mellom Virtual Works og en spinoff fra universitetsmiljøet i München som arbeidet med kommersialisering av forskning på datalingvistikk.

Fusjonen resulterte i en teknologiplattform for innsamling, analysering og organisering av store mengder tekstdokumenter som e-poster og tekstbehandlingsdokumenter.

Selskapet rettet seg mot en mengde markeder, deriblant helse, finans og jus. Men selv om enkelte prosjekter gikk bra, lyktes ikke selskapet i en fokusert markedsstrategi.

I vinter måtte selskapet snus rundt og startes på nytt. Ledelsen ble omstrukturert og Lars Boilesen ble styreleder samtidig som Øystein Stray Spetalen, Lars Nilsen, Martin Nes, Jostein Devold og Jan Christian Opsahl besatte styreplassene.

EIER: Jan Haudemann-Andersen. Foto: Ivan Kverme

Funksjoner ble slått sammen og strømlinjeformet for å effektivisere i en prosess som kuttet kostnadene med 30 prosent.

Samtidig har selskapet rettet all fokus mot advokatbransjen som behøver hjelp til gjennomsøkning av store mengder dokumenter.

EIER: Lars Nilsen. Foto: Eivind Yggeseth

Satser i USA

– Vi gjør emisjonen for å markedsføre og rulle ut produktene mot advokatmarkedet i Norden, Storbritannia og USA, sier fungerende adm. direktør Johannes Stiehler til Finansavisen.

Selskapet har allerede advokatfirmaene BAHR og Thommessen som kunder, men den store ekspansjonen skal gjøres i det amerikanske markedet i tillegg til Storbritannia.

Selskapets omsetning falt fra 49 millioner i 2018 til 46 millioner i 2019, og omsetningen hittil i 2020 viser ytterligere nedgang. Selskapet hadde i 2018 underskudd på 55 millioner kroner fra drift, og 56,5 millioner i 2019.

Planen er imidlertid at omstarten av selskapet skal bidra til å gi selskapet en stor andel av en forventet kraftig vekst innen advokatteknologi og at abonnementsinntektene i år skal øke fra 36 til 40 millioner kroner.

– Vi har to produkter der en er cash positiv nå, og vi forventer at dette kan gjøre hele selskapet cash positive mot slutten av 2020 basert på kostnadskutt og inntekter fra ekpansjonen i USA etterhvert som Covid-19 reduseres, sier Stiehler.

Nytt opsjonsprogram

Ayfie har 42 ansatte, og det er investert rundt 12 millioner dollar i teknologi og produkter siden 2016. Selskapet, med hovedkontor i Oslo, hadde i fjor samtaler med børsnoterte Hiddn vedrørende en sammenslåing, hvilket ville bragt selskapet på børs tidligere. Dette førte imidlertid ikke frem.

Spetalen, Haudemann, Opsahl og de andre kjendisinvestorene gikk inn i selskapet til omtrent samme kurs som det nå gjøres emisjon til, mens det konvertible lånet også ble omgjort til aksjer til 2 kroner aksjen.

Kjendisene har også tegnet seg for 10 millioner kroner i den pågående emisjonen som sluttføres neste uke, hvorpå selskapet skal børsnoteres på Merkur tidlig i juli.

I 2017 utstedte selskapet et opsjonsprogram med innløsningskurs på hele 130 kroner mot dagens emisjonskurs på 2 kroner. Derfor er styreleder Lars Boilesen og Johannes Stiehler gitt opsjoner på 5 millioner aksjer hver med innløsningskurs på mer attraktive 2,25 og 2,50 kroner.

ayfie group
øystein stray spetalen
jan haudemann-andersen
jan christian opsahl
lars nilsen
martin nes
lars boilesen
jostein devold
leif hübert
Nyheter
Teknologi