Globalconnect passerte 2 milliarder

Globalconnect omsatte for 2 milliarder i fjor og investerte 721 millioner kroner i Norge, og opplever høy etterspørsel etter totalløsninger av infrastruktur.

NEST STØRST PÅ FIBERNETT I NORGE: Charlotta Rehman (t.h.), adm. direktør i Globalconnect Norge, og økonomidirektør Greta Aske, investerte tungt i infrastruktur i Norge i 2019. Foto: Henrik Charlesen
Teknologi

Infrastrukturselskapet Globalconnect er resultatet av et 20-talls oppkjøp og fusjoner over flere tiår, og siden 2011 har PE-giganten EQT holdt i tømmene.

I november ble det kunngjort at svenske IP-Only skulle fusjoneres inn i Globalconnect , slik at konsernet samlet sitter på et fibernettverk på 74.500 kilometer.

Totalt investerte konsernet for 3,8 milliarder kroner i 2019. 721 millioner kroner ble investert i Norge i 2019, der 25 prosent ble brukt på å vinne fiberkunder i privatmarkedet, mens resten ble investert i infrastruktur samt nye produkter og tjenester.

Verdihopp?

Fremdeles er det noen datterselskaper som frontes med andre merkenavn (Lynet Internett), men i dag er de 1.600 ansatte samlet under Globalconnect-navnet.

EQTs infrastrukturfond kjøpte Broadnet fra to andre EQT-fond for rundt åtte milliarder kroner i 2018. Med et EBITDA-resultat på 2,4 milliarder kroner i 2019, riktignok før restruktureringskostnader, er det ikke umulig at verdien på konsernet i dag ligger på godt over 20 milliarder norske kroner.

EQT har flagget at de har ambisjoner om å løfte Globalconnect til å bli Nord-Europas ledende infrastrukturselskap.

– Jeg ser på EQT som en eier med ekstremt mye kunnskap fra mange bransjer, de handler raskt, er investeringsvillige og er interessert i infrastrukturbransjen, sier Charlotta Rehman, sjef for Globalconnects norske virksomhet.

Etter sammenslåingen går samarbeidet smidigere og produktutvikling går raskt mellom landene, ifølge Rehman.

Lang historikk

I Norge er selskapets infrastruktur bygget opp rundt selskaper som Broadnet, Enitel og Banetele, og Globalconnect er, ved siden av Telenor, den eneste aktøren som kan tilby et landsdekkende kjernenett.

Konsernet opererer både i konsumentmarkedet og i bedriftsmarkedet. Av driftsinntektene på cirka 2 milliarder kroner i Norge i 2019, fordelte 1,6 milliarder kroner, eller 80 prosent, seg på 17.400 kunder. I kundebasen inngår blant annet flere samfunnskritiske virksomheter som nødnettet og Norsk helsenettet, i tillegg til flere større bedrifter som kjøper infrastrukturtjenester for millioner årlig.

– Bedriftskundene etterspør trygg og stabil nettverksinfrastruktur og ende-til-ende kommunikasjonstjenester som dekker nettverk inne på kontor, mellom bygg og opp i skyen, sier Rehman.

I 2019 landet selskapet avtaler med bedrifter som Multiconsult, Domstoladministrasjonen og bokhandelskjeden Ark. Ifølge Nkom har Globalconnect en markedsandel på 24 prosent i bedriftsmarkedet og har den seneste tiden vunnet en del kunder i SMB-segmentet med konseptet Smart Fiber.

Venn med Microsoft

Tidlig i juni ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Globalconnect og Microsoft som åpner opp for direkte tilgang til Microsofts Azure-plattform. Avtalen gir også GlobalConnects kunder direkte tilgang til Microsoft-tjenester i Norge, samt tilgang til regionale datasentre på verdensbasis.

– I tillegg bygger vi mye selv og investerer hele tiden i lokale og nasjonale nett. I Danmark har vi i tillegg bygget opp datasenterkapasitet, sier Rehman.

Globalconnect har blant annet satset tungt på nettverksteknologien SD-WAN. Teknologien knytter sammen lokal bedriftsnettverk og muliggjør større grad av automasjon og optimalisering. En av fordelene er at definerte tjenester kan gis prioritet i nettet. Selskapet signerte i 2019 den første kontrakten på dette området i 2019, med Advokatfirmaet Elden.

Kobberutfordring

I privatmarkedet er Homenet spydspissen og selskapet samarbeider blant annet med Viasat, Riks-TV og Get om levering av TV-tjenester, mens konkurrenten Lyse står bak Altibox-konseptet.

Vi er i løpende dialog med Nkom og det er viktig for oss at det finnes gode tjenester som kan erstatte kobbernettet
Charlotta Rehman, Globalconnect

Ved utgangen av 2022 skrur Telenor av kobbernettet, det betyr at bredbånd enten må leveres enten via fiber, satellitt eller mobilnettet. GlobalConnect, som har en stor kundebase på kobber, mener nedstengningen skjer for raskt.

– Vi er i løpende dialog med Nkom og det er viktig for oss at det finnes gode tjenester som kan erstatte kobbernettet, sier Rehman.

Globalconnect

  • Et teknologi- og telekommunikasjonsselskap som operer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.
  • Konsernet leverer basert på egen infrastruktur, som består av 74.500 kilometer fibernettverk og datasenter på 27.000 kvadratmeter.
  • Eies av PE-selskapet EQT via deres infrastrukturfond.
  • Selskapet har rundt 27.000 bedriftskunder og 283.000 privatkunder i Sverige og Norge. Globalconnect/IP-Only har omkring 1.600 ansatte (500 i Norge) og en samlet omsetning på over 5 milliarder kroner i omsetning i 2019.
GlobalConnect
fiber
bredbånd
telenor
lyse
eqt
infrastruktur
Nyheter
Teknologi