Velger Globalconnect, ut med Telenor og Tietoevry

Mattilsynet bytter ut Telenor og Tietoevry når de kjøper fiberbasert internett de neste åtte årene.

NY KUNDE: Mattilsynet, som skal sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann, valgte Globalconnect som leverandør av fiberbasert internett de neste årene. Foto: NTB scanpix
Teknologi

Mattilsynet har signert en avtale med Globalconnect om fiberbasert internett og SD-WAN til alle tilsynets 116 lokasjoner i Norge. 

Avtalen strekker seg over åtte år og har en verdi av 25 millioner kroner inkludert opsjoner.

Ut med Telenor

GlobalConnect skal levere en helhetlig løsning for digital infrastruktur som inkluderer løsningsdesign, produktutvikling og nettplan. SD-WAN-teknologien knytter sammen lokal bedriftsnettverk og muliggjør større grad av automasjon og optimalisering. En av fordelene er at definerte tjenester kan gis prioritet i nettet.

Som en del av avtalen med Globalconnect, leveres det lokale brannmurtjenester. Avtalen inkluderer også muligheter for andre tjenestekjøp fra GlobalConnect.

Tom Kjetil Landgraf, seksjonssjef for IKT Infrastruktur i Mattilsynet, sier i en kommentar at det var helheten i Globalconnects tilbud som avgjorde valget etter at en offentlig anbudskonkurranse var gjennomført.

– Det skjer mye spennende innenfor fagområdet nettverk og kommunikasjon, noe vi også ønsker å ta del i. Mattilsynet har en faglig og geografisk kompleks organisasjon, så dette har vært et omfattende arbeid for oss, sier Landgraf.

En tilsvarende kontrakt er de seneste årene blitt håndtert av Telenor og Tietoevry.

For fremtiden

Ved å velge SD-WAN-routere, får Mattilsynet tilgang på en fremtidsrettet og skalerbar løsning, sier Charlotta Rehman, norgessjef i Globalconnect.

– I dag er det for eksempel dedikerte aksesser til Microsoft Azure, Google og Amazon Web Services, men i fremtiden kan løsningen utvides for å støtte andre aktører. Mye kan skje på åtte år, så vi er veldig glade for å kunne tilby kunden en slik fleksibilitet, sier hun.

fiber
internett
mattilsynet
GlobalConnect
Nyheter
Teknologi